AfterDawn logo

Tietosuojavaltuutettu kieltää Yango-taksipalvelun henkilötietojen siirtämisen Venäjälle

Janne Yli-Korhonen Janne Yli-Korhonen

Tietosuojavaltuutettu tiedottaa, että se on antanut Yandex LLC:lle ja Ridetech International B.V.:lle määräyksen keskeyttää Yango-taksipalvelussa kerättyjen asiakkaiden henkilötietojen siirtämisen Venäjälle ja lopettamaan kerättyjen henkilötietojen käsittelyn. Yango on venäläisen Yandexin omistama taksipalvelu.

Yangon mukaan taksipalvelun henkilötietojen käsittelystä vastaa Alankomaissa sijaitseva Ridetech International B.V., joka on Yango-sovelluksen palveluntarjoaja EU-alueella.

Tietosuojavaltuutettu kertoo, että Yangon antamasta selvityksestä käy ilmi, että yhtiö siirtää tietoja Venäjälle.

Määräyksen taustalla on tietosuojavaltuutetun toimiston tietoon tullut Venäjän lainsäädäntöuudistus, jonka nojalla Venäjän turvallisuuspalvelulla on jatkossa oikeus saada taksitoiminnassa käsiteltäviä tietoja. Yangon taksisovelluksessa kerättyjä tietoja voivat olla esimerkiksi asiakkaan sijaintitiedot sekä taksikyydin osoitetiedot.


Tietosuojavaltuutettu katsoo, että Yangon ei ole mahdollista suojata henkilötietoja EU:n lainsäädännön edellyttämällä tavalla etenkään Venäjän lainsäädäntöuudistuksen jälkeen.

Lainsäädäntöuudistus astuu voimaan Venäjällä syyskuun alussa. Tietosuojavaltuutetun toimiston väliaikainen määräys tulee voimaan 1. syyskuuta ja on lähtökohtaisesti voimassa 30. marraskuuta saakka.

Tietosuojavaltuutettu kertoo, että päätös on tehty kiireellisessä menettelyssä, johon on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan mahdollista ryhtyä poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Valvontaviranomainen voi välittömästi ottaa käyttöön väliaikaisia toimenpiteitä, jos se on tarpeen ihmisten oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi. Tällaiset toimenpiteet voivat olla voimassa enintään kolme kuukautta.

Tietosuojavaltuutettu kertoo myös, että Yango voi toimittaa tietosuojavaltuutetun toimistolle ennen syyskuuta tietoja, joiden se katsoo vaikuttavan asian arviointiin. Lisäksi Yangon on ilmoitettava tietosuojavaltuutetun toimistolle, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy määräyksen perusteella.


Tietosuojavaltuutetun toimisto voi myös pyytää Euroopan tietosuojaneuvostoa antamaan Yangolle sitovan määräyksen tiedonsiirron lopettamisesta, jos yhtiö ei aio muuttaa käytäntöään.

TÄMÄN UUTISEN KOMMENTOINTI ON PÄÄTTYNYT

Seuraa! Kirjekuoren symboli
Uutiskirje
Threadsin logo
Threads
Blueskyn logo
Bluesky
Mastodonin logo
Mastodon
Sulje palkki