AfterDawn logo

EU:n ja USAn tietojenvaihtosopimus haastettiin oikeuteen

Petteri Pyyny Petteri Pyyny

Yhdysvaltain ja Euroopan Unionin välillä ihmisten tietojen siirto on ollut käytännössä laitonta jo vuosien ajan. Nimenomaan siis EU-kansalaisten, kuten suomalaisten, tietojen siirto Yhdysvaltoihin.

Taustalla on EU:n tiukka GDPR-lainsäädäntö, joka antaa eurooppalaisille kuluttajille muuta maailmaa reippaasti paremman oikeuden yksityisyyteen. Vastaavasti taas Yhdysvalloissa tiedoilla ei ole minkäänlaista yksityisyyttä, sillä Yhdysvaltain lainsäädäntö sallii amerikkalaisten tiedusteluviranomaisten tonkia Yhdysvalloissa säilytettyjä (ei-amerikkalaisten) henkilötietoja lähes rajattomasti ja ilman oikeuden määräyksiä.

Tämä epäsuhta johti uutispommiin syksyllä 2020, kun EU:n tuomioistuin päätti, että eurooppalaisten henkilötietoja ei saa siirtää Yhdysvaltoihin. Syynä juurikin se, että tiedoille ei voida taata samaa suojaa kuin Euroopassa.


Sen jälkeen EU ja Yhdysvallat ovat epätoivoisesti yrittäneet löytää ratkaisua asiaan, jotta maailmanlaajuisesti toimivien yritysten toiminta voisi jatkua sujuvasti.

Kesällä 2023 vihdoin syntyikin sopimus, kun EU-U.S. Data Privacy Framework saatiin sovittua. Kyseinen viitekehys loi raamit sille, miten EU-kansalaisten tietoja voidaan siirtää ja säilyttää Yhdysvalloissa.

Kuten tuolloin kerroimme, kansalaisjärjestöjen mielestä sopimus oli surkea ja useiden yksityisyyttä puolustavien tahojen mielestä sopimus ei pysty takaamaan samaa yksityisyydensuojan tasoa kuin EU:n lainsäädäntö vaatisi.

Ja nyt, pari kuukautta sopuun pääsyn jälkeen, uusi sopimus onkin haastettu oikeuteen. Taustalla on ranskalainen kansanedustaja Philippe Latombe, joka vie sopimuksen EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Latomben mukaan sopimus ei takaa niitä yksityisyydensuojan tasoja, jotka EU takaa GDPR-lainsäädäntönsä myötä kansalaisilleen. Näin ollen sopimus tietojen siirrosta on hänen näkemyksensä mukaan laiton.

Latombe on nostanut sopimusta vastaan kaksi erillistä juttua: toisessa ajetaan sopimuksen täytäntöönpanon välitöntä keskeytystä ja toisessa pyydetään tuomioistuinta ottamaan kantaa sopimuksen sisältöön.

Kun tietojen siirto mantereiden välillä todettiin laittomaksi syksyllä 2020, on EU:ssa nostettu useita oikeusjuttuja mm. Google Analyticsia vastaan - ja ensimmäiset sakotkin on annettu. Syynä tähän on juurikin se, että palveluissa EU-kansalaisten tietoja siirtyy Yhdysvaltoihin.

TÄMÄN UUTISEN KOMMENTOINTI ON PÄÄTTYNYT

Seuraa! Kirjekuoren symboli
Uutiskirje
Threadsin logo
Threads
Blueskyn logo
Bluesky
Mastodonin logo
Mastodon
Sulje palkki