AfterDawn logo

Verottaja tietää Airbnb-tulot automaattisesti, ilmoitusvelvollisuus säilyy silti

Petteri Pyyny Petteri Pyyny

Maailman suurin yksityisten ihmisten asuntoja lyhytvuokraava yhtiö Airbnb on lähettänyt suomalaisille asuntoja vuokraaville käyttäjilleen sähköpostia tällä viikolla, jossa vaaditaan ilmoittamaan verotustiedot. Airbnb jakaa tarkat tulotiedot jatkossa automaattisesti Euroopan maiden veroviranomaisille.

Majoitusta tarjoaville Airbnb-käyttäjille saapuneessa sähköpostissa kerrotaan hyvin yksiselitteisesti se, että tiedot verotusta varten on pakko toimittaa - tai Airbnb:tä ei voi jatkossa enää käyttää. Tiedot vaaditaan viimeistään 1.1.2023 mennessä.

Airbnb-vuokrauksesta saadut tulot verotetaan pääomatuloina eli aivan samalla tavalla kuin muustakin vuokraustoiminnasta saadut tulot. Aiemmin tulot on pitänyt itse ilmoittaa verottajalle ja Suomen verottaja onkin ohjeistanut verotuksen osalta varsin seikkaperäisesti jo ennestään.

Jatkossakin ilmoitusvelvollisuus säilyy kullakin vuokraajalla itsellään, mutta verottaja saa tiedot automaattisesti ja voi tarkistaa täsmäävätkö ne ilmoitettujen tulojen kanssa. Verotettavien ilmoittamatta jättäminen on pahimmillaan veropetokseksi luokiteltava rikos.

Alla ruutukaappaus Airbnb:n viestistä:


Sähköposti Airbnb:ltä, jossa vaaditaan verotietojen toimittamista

Airbnb:n ohjesivu kertoo tarkemmin muuttunen tilanteen taustoista. Käytännössä taustalla on kesällä 2022 tehty oikeuden päätös Italiassa, jonka pohjalta Airbnb:ltä vaadittiin tulotietojen välittämistä suoraan EU:n veroviranomaisten käyttöön.

TÄMÄN UUTISEN KOMMENTOINTI ON PÄÄTTYNYT