AfterDawn logo

EU käynnistää DSA-tutkimuksen TikTokista

Janne Yli-Korhonen Janne Yli-Korhonen

Euroopan komissio tiedottaa, että se on käynnistänyt virallisen menettelyn arvioidakseen, onko TikTok mahdollisesti rikkonut digipalvelusäädöstä aloilla, jotka liittyvät alaikäisten suojeluun, mainonnan läpinäkyvyyteen, tutkijoiden tiedonsaantiin sekä riippuvuutta aiheuttavan suunnittelun ja haitallisen sisällön riskinhallintaan.

Digipalvelusäädöstä (DSA, Digital Services Act) on jo sovellettu elokuun 2023 lopusta lähtien suuriin verkkoalustoihin ja hakukoneisiin, jotka nimettiin huhtikuussa 2023. Muille digipalvelusäädöksen yleiset velvoitteet tulivat noudatettavaksi 17. helmikuuta 2024.

TikTok on yksi niistä suurista palveluista, joita DSA:n velvoitteet ovat koskeneet elokuusta asti. Tämän takia TikTok muutti elokuussa palvelua niin, että räätälöidystä sisällöstä voi kieltäytyä.


Komissio on kuitenkin nyt päättänyt aloittaa digitaalisia palveluja koskevan säädöksen nojalla virallisen menettelyn TikTokia vastaan.

Menettelyssä arvioidaan TikTokin järjestelmiä ja sitä, että lisäävätkö ne riippuvuutta palvelun käyttöön tai aiheuttavatko ne kaninkoloon tippumista. Tällaista arviointia tarvitaan, jotta voidaan torjua mahdollisia riskejä, jotka kohdistuvat henkilön fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin ja lapsen oikeuksien kunnioittamiseen.

Menettelyssä keskitytään myös iän varmistamiseen liittyviin tapoihin, jotka eivät välttämättä ole tehokkaita, toimenpiteisiin, joilla varmistetaan alaikäisten yksityisyyden ja turvallisuuden korkea taso, ja TikTokin toimenpiteisiin avoimuuden osalta, sillä näissä epäillään olevan puutteita.

Virallisen menettelyn aloittamisen jälkeen komissio jatkaa todisteiden keräämistä esimerkiksi lähettämällä lisätietopyyntöjä, suorittamalla haastatteluja tai tarkastuksia. Virallisen menettelyn aloittaminen antaa komissiolle valtuudet ryhtyä erilaisiin lisätoimiin.

Tutkimuksen päättymiselle ei aseteta määräaikaa. Perusteellisen tutkimuksen kesto riippuu useista tekijöistä, kuten asian monimutkaisuudesta.

Aiemmin komissio on käynnistänyt virallisen menettelyn arvioidakseen, onko viestipalvelu X rikkonut digipalvelusäädöksen säännöksiä.

TÄMÄN UUTISEN KOMMENTOINTI ON PÄÄTTYNYT