AfterDawn logo

EU hyväksyi uuden sähköautojen latauslain: Laturit parkkipaikoille, nelostielle 60km välein, ..

Petteri Pyyny Petteri Pyyny

Euroopan komissio on hyväksynyt AFIR-nimellä tunnetun sähköautojen latausverkkoon liittyvän asetuksen.

Asetus asettaa tietyt minimirajat sille, miten jäsenmaissa pitää olla tarjolla sähköautojen latauspisteitä ja miten ne pitää toteuttaa.

Julkiset latauspisteet ja hinnoittelu

Kaikki EU:n alueella toimivat sähköautojen julkiset latauspisteet pitää jatkossa toteuttaa niin, että niissä on saatavilla selkeä ja helposti ymmärrettävä hinnoittelu.

Lisäksi latauspalvelu ei saa vaatia minkäänlaiseen jäsenyyteen tai kuukausitilaukseen sitoutumista, vaan laskutus pitää tapahtua puhtaasti yksittäisen latauskerran pohjalta.

Lisäksi jokaisen maan pitää taata, että maasta löytyy 1,3 kilowatin verran julkista latauskapasiteettia jokaista maassa rekisteröityä täyssähköautoa kohden. Rekisteröityjä hybridiautoja varten pitää olla latauskapasiteettia lisäksi 0,8 kilowatin verran.

Päätiet ja latausmahdollisuudet

Asetus määrää, että Euroopan laajuisen TEN-T -tieverkon alueella pitää sijaita julkisia latauspisteitä 60 kilometrin välein tai sitä tiheammässä.


Suomessa vaatimus ei ole kovin kova, sillä Euroopan TEN-T -tieverkkoon kuuluvat Suomesta käytännössä vain nelostie Helsingistä Tornioon asti sekä Helsinki-Turku -moottoritie.

Pääteiden latauspisteillä pitää olla käytössä 150 kilowatin pikalatauksen mahdollistavat latauspisteet. Vaatimus astuu voimaan 2025 alkaen.

Alkaen vuodesta 2025 pitää myös rakentaa raskaita ajoneuvoja palveleva, vähintään 350 kilowatin latausverkosto TEN-T -tieverkon alueelle. Sitä, milloin latausverkon pitää olla valmis, ei asetuksessa nähdäksemme mainita selkeästi.

Parkkipaikat

Pysäköintialueille, jotka ovat "turvallisia" ja vapaasti kenen tahansa käytössä, pitää asentaa vähintään kaksi 100 kilowatin pikalatauspistettä vuoden 2027 loppuun mennessä.

Määrä nousee neljään vuoden 2030 loppuun mennessä.

Käytännössä vaatimus koskee kuntien hallinnoimia yhtenäisiä parkkialueita, ei ilmeisestikään yksityisiä parkkihalleja tai pysäköintialueita.

Laivat ja lentokoneet

Mielenkiintoisena seikkana AFIR-asetus vaatii myös satamilta ja lentoasemilta muutoksia. Satamien pitää tarjota satamasta syöttövirtaa suurille matkustajalaivoille, jotta ne eivät tuottaisi satamassa seisoessaan käyttövirtaa hytteihin ja muihin toimintoihinsa polttamalla omaa polttoainettaan.

Vastaavalla tavalla lentoasemien täytyy pystyä jatkossa jakelemaan sähköä paikoillaan oleville lentokoneille, jotta ne eivät kuluta kerosiinia matkustamon tarpeisiin.

Koko asetus löytyy täältä (PDF, suomeksi, 144 sivua).

TÄMÄN UUTISEN KOMMENTOINTI ON PÄÄTTYNYT

Seuraa! Kirjekuoren symboli
Uutiskirje
Threadsin logo
Threads
Blueskyn logo
Bluesky
Mastodonin logo
Mastodon
Sulje palkki