AfterDawn logo

Suomi haluaa passien ja henkilökorttien sormenjäljet poliisin käyttöön

Petteri Pyyny Petteri Pyyny
2 kommenttia

Suomessa sormenjälkien liittämistä osaksi henkilökortteja ja passeja puolusteltiin aikoinaan siten, että näin kerättyjä sormenjälkiä ei käytettäisi mihinkään muuhun. Nyt, kun sormenjäljet kerätään passeihin ja henkilökortteihin, ollaankin lipsumassa aiemmista lupauksista.

Eduskunta on pyytänyt sisäministeriötä selvittämään mahdollisuuden lainmuutokselle, joka sallisi passirekisteriin ja henkilökorttirekisteriin kerättyjen sormenjälkien käyttämisen myös rikostutkinnassa. Selvityksen olisi tarkoitus valmistua eduskunnan syysistuntokauden 2022 alkuun mennessä.

Eli käytännössä on käymässä juuri niin, kuin kansalaisten yksityisyydestä huolissaan olevat tahot pelkäsivät: luvattiin ettei sormenjälkiä käytetä mihinkään muuhun kuin henkilökorttien ja passien tunnistetietoihin, mutta nyt kiusaus on ollut liian suurin laajentaa niiden käyttötarkoitusta uusille alueille.

Passien osalta oikeudesta sirun sormenjälkitietojen lukemiseen säädetään passilain (671/2006) 5 b §:ssä. Lainkohdan perusteluiden (HE 234/2008 vp, s. 44) mukaan poliisi voi lukea siruun talletettuja sormenjälkiä henkilöllisyyden varmistamiseksi myös esitutkintaan ja muuhun poliisitutkintaan liittyvien toimivaltuuksiensa nojalla. Poliisin oikeus lukea siruun talletetut sormenjäljet rajoittuu EU:n passiasetuksen mukaisesti vain asiakirjan aitouden toteamiseen ja henkilöllisyyden varmistamiseen. Säännös ei mahdollista esimerkiksi rikosten selvittämistä siruun talletettujen sormenjälkien avulla.

Ehdotettu henkilökorttilain 5 a § mahdollistaa passilakia vastaavasti henkilökortin siruun talletettujen sormenjälkitietojen lukemisen myös esitutkintaan ja muuhun poliisitutkintaan liittyvissä poliisin tehtävissä. Muuta poliisitutkintaa on esimerkiksi työtapaturman tutkinta.


Euroopan perusoikeusvirasto (FRA) on antanut vuonna 2018 lausuntonsa, jonka perusteella se erikseen katsoo, että biometristiä tietoja ei saisi kerätä kansallisiin tietokantoihin. FRA on lausunnossaan (PDF) vaatinut, että passeihin kerätyt biometriset tiedot, kuten sormenjäljet, pitää tuhota tietokannoista heti, kun ne on kopioitu passissa olevalle sirulle.

Hallintovaliokunnan mietintö aiheesta löytyy kokonaisuudessan täältä.

2 KOMMENTTIA

ramiselin1/2

Uusin henkilökortin syyskuussa 2019. Silloin ei kerätty sormenjälkiä. Poliisin sivuilla ei ole mitään mainintaa sormenjäljistä (ulkomaalaisten henkilökortit poikkeus).

Mihin tietoihin poliisi pääsisi tämän muutoksen myötä? Sormenjälkiin, joita ei ole tallennettu minnekään?

Petttu2/2

Tästä (2021) elokuusta lähtien sormenjäljet vaaditaan passin lisäksi henkilökorttiin.
Eli mikäli haet passia tai henkilökorttia, niin tällöin näitä tietoja voitaisiin käyttää.

TÄMÄN UUTISEN KOMMENTOINTI ON PÄÄTTYNYT

Seuraa! Kirjekuoren symboli
Uutiskirje
Threadsin logo
Threads
Blueskyn logo
Bluesky
Mastodonin logo
Mastodon
Sulje palkki