AfterDawn logo

Yritykset investoivat 5G:hen, mutta toteutukset puuttuvat

Janne Yli-Korhonen Janne Yli-Korhonen

EY:n globaalin "Maximizing the 5G opportunity for enterprise" -tutkimuksen mukaan yritysten 5G -investoinnit ovat kasvussa. 69 prosenttia yrityksistä aikoo investoida 5G-teknologiaan seuraavan 2-3 kolmen vuoden aikana, kun tällä hetkellä siihen on investoinut 15 prosenttia yrityksistä.

Kuitenkin vain 3 prosentilla haastatelluista yrityksistä, jotka ovat investoineet tai aikovat investoida 5G-teknologiaan, on jo käytännön sovelluksia käytössään.

48 prosenttia yrityksistä kokevat pystyvänsä toteuttamaan 5G- pohjaisia IoT (Internet of Things) -ratkaisuja, mutta 74 prosenttia kertoo sen vaativan isoja muutoksia organisaation olemassa oleviin toimintamalleihin.

5G-teknologian mahdollistamien IoT -sovellusten ja käyttötapausten investointeja ohjaa edelleen pääosin tuottavuuden parantaminen.

"5G- teknologian hyödyntäminen on yhteispeliä ja koko ekosysteemin tarjoaman osaamisen hyödyntämistä. Kyse ei ole ainoastaan yksittäisen teknologian hallinnasta ja käyttöönotosta, vaan palveluintegraatiosta, jossa yhtä tärkeää on rakentaa selkeä visio ja tiekartta 5G- teknologian avulla tavoiteltaville ratkaisuille ja sitä kautta niistä saataville hyödyille. Yritykset eivät lähde tyhjästä liikkeelle, jolloin suunnittelussa on otettava huomioon tämän hetken kyvykkyydet sekä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet yhdessä. Nykyisistä IoT -käyttötapauksista suurin osa voidaan toteuttaa jo olemassa olevilla ratkaisuilla", toteaa EY:n teknologiakonsultoinnista ja -myynnistä vastaava johtaja Kimmo Kaskikallio.


Suurimmat syyt 5G-teknologian hitaassa käyttöönotossa ovat tiedon tai osaamisen puute käyttötapausten määrittelyssä (75 %) sekä osaamisen puute 5G- teknologian hyödyntämisessä 4G -teknologiaan verrattuna (69 %). Lisäksi 35 prosenttia kertoo syyn olevan 5G- teknologian kypsymättömyys ja 37 prosenttia kertoo syyn löytyvän integraatiohaasteista olemassa olevan infrastruktuurin kanssa.

"Kriittisenä infrastruktuurina 5G lupaa tietoturvasta paljon, mutta kypsymättömyyden vuoksi avaa myös paljon uusia haavoittuvuuksia. Riskienhallinnan kokonaistarkastelu on syytä sisällyttää kiinteäksi osaksi 5G-sovellusten suunnittelua ja toteutusta", jatkaa Kaskikallio.

Tällä hetkellä yritykset etsivät sellaisia palveluntarjoajia, jotka ymmärtävät yrityksen liiketoimintaa ja siten pystyvät tarjoamaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Jopa 79 prosenttia vastanneista uskoo tarvitsevansa apua toimivien käyttötapausten rakentamiseksi, mutta 60 prosenttia kertoo, että heillä on haasteita löytää oikeanlaisia kumppaneita 5G:n käyttöönottoon liittyen.

"Yritykset etsivät tällä hetkellä 5G- kumppaneita, jotka pystyvät tarjoamaan kokonaispalveluita käyttötapausten suunnittelusta aina tietoturvasta huolehtimiseen", toteaa EY:n pohjoismainen teknologiasektorin johtaja Kari Pasanen.

"5G -palveluntarjoajille tämä tarkoittaa uudenlaista positioitumista liiketoiminnan strategisena kumppanina, joka pystyy tarjoamaan pääsyn koko ekosysteemin osaamiseen ja kyvykkyyden skaalata niitä", jatkaa Pasanen.

TÄMÄN UUTISEN KOMMENTOINTI ON PÄÄTTYNYT