AfterDawn logo

.ifo

Videon käsittelyssä IFO:lla tarkoitetaan yleensä IFO-tiedostoja DVD-Video-levyllä ja IFO on lyhenne sanoista InFOrmation.

VOB-tiedostot sisältävät kaiken varsinaisen tiedon DVD-Video-levyillä, videon, audion, tekstitykset jne.
IFO-tiedostosta taas selviää mistä VOB-tiedostosta ja mistä kohtaa sieltä jokin elementti löytyy. esim. menut, mistä kohtaa kappaleet alkavat jne.