AfterDawn logo

Psykoakustiikka

Psykoakustiikka (englanniksi Psychoacoustics) on tieteenala, joka tutkii ihmisen kuuloa subjektiivisesti (eli miltä se kuulostaa kuuntelijan mielestä). Sen avulla on saatu selville monia asioita ihmisen kuulosta. Tärkeitä nämä tulokset ovat häviölliselle äänenpakkaukselle. Niiden avulla äänestä voi poistaa tiettyjä osia ilman että ihminen tajuaa eroa tai että ero on hyvin pieni alkuperäiseen ääneen verrattuna.

Muutamia näistä löydöistä ovat peittoilmiö ja äänekkyys. Peittoilmiössä hiljaisempi ääni peittyy voimakkaamman äänen taakse, esim. ihmisten keskustelu peittyy teollisuuden meluun. Tämän seikan avulla äänestä voidaan poistaa tietyt kohdat, koska ihminen ei kuitenkaan kuulisi niitä, jolloin jäljelle jäävä audio on helpompi pakata pienempään tilaan.

Äänekkyydellä tarkoitetaan äänekkyyskäyriä, eli mikä on pienin äänenvoimakkuus, jonka ihminen kuulee tietyltä taajuusalueelta. Korkeilla ja matalilla taajuuksilla pitää äänessä olla enemmän voimakkuutta kuin keskitaajuuksilla, jos ihminen haluaa kuulla äänen. Tämän vuoksi pakatessa ei ole haittaa, vaikka audioon tulisi ylimääräistä kohinaa, kunhan kohinan äänenvoimakkuus ei ylitä äänekkyyskäyrien asettamia arvoja.

Termin synonyymit

Seuraa! Kirjekuoren symboli
Uutiskirje
Threadsin logo
Threads
Blueskyn logo
Bluesky
Mastodonin logo
Mastodon
Sulje palkki