AfterDawn logo

PCM

PCM on lyhenne sanoista Pulse-Code Modulation (suomeksi pulssikoodimodulaatio) ja se on tapa, jolla analoginen audiosignaali voidaan muuntaa digitaaliseksi ottamalla äänestä näytteitä tietyn vakioajan välein ja tallentamalla nämä näytteet numeerisesti omina arvoinaan.

PCM-termillä tarkoitetaan yleensä pakkaamatonta digitaalista audiota. PCM:stä on olemassa useita muunnelmia, joista tutuimmat ovat DPCM (Differential tai Delta PCM) ja ADPCM (Adaptive DPCM). DPCM:ssä jokaista näytettä ei tallenneta omana tietonaan, vaan ensimmäisen näytteen jälkeen tallennetaan erotus edelliseen näytteeseen verrattuna. ADPCM jalostaa DPCM:n ideaa vaihtamalla lineaarisen mitta-asteikon dynaamiseen, jolloin siirtymistä saadaan tarkempia. DPCM- ja ADPCM-audiot vievät vähemmän tallennustilaa kuin PCM-audiot.

Aiheeseen liittyviä termejä

Seuraa! Kirjekuoren symboli
Uutiskirje
Threadsin logo
Threads
Blueskyn logo
Bluesky
Mastodonin logo
Mastodon
Sulje palkki