AfterDawn logo

P2P

P2P on lyhenne sanoista Peer-to-peer networking, joka tunnetaan paremmin vertaisverkko-nimellä. Nimi tuli tunnetuksi suurelle yleisölle Napsterin myötä.

Toisin kuin normaalissa tietoverkossa, jossa asiakkaat kysyvät ja lataavat palvelimilta tietoa, P2P-verkossa kaikki asiakkaat toimivat myös palvelimina. Yleensä P2P-verkkoja käytetään tiedostojen kopiointiin, jolloin käyttäjät voivat jakaa omia tiedostoja muille ja ladata tiedostoja muilta käyttäjiltä.

P2P-verkkoa voidaan käyttää muuhunkin kuin tiedostojen siirtoon. Esim. hajautettuun tieteellisen laskentaan, VoIP-ratkaisuihin kuten Skype tekee tai netti-TV:n sisällönjakeluun kuten Joost tekee.

Useimmat P2P-ohjelmat ovat kuitenkin jossain suhteessa riippuvaisia erillisestä palvelimesta/palvelimista. Monissa P2P-verkoissa haut tehdään yhden tai useamman keskitetyn palvelimen kautta, johon käyttäjät liittyvät tai palvelimelta kysytään muita käyttäjiä. Palvelimet itse eivät yleensä välitä käyttäjän tiedostoja toiselle käyttäjälle.

P2P-verkkojen suurimmat edut liittyvät varmuuteen, sillä yhden tietokoneen katoaminen verkosta, ei yleensä vaikuta P2P-verkon toimintaan mitenkään, toisin kuin tavallisissa verkoissa. P2P-verkkojen avulla saavutetaan myös yleensä paremmat tiedonsiirtonopeudet, koska kaikki käyttäjät eivät käytä samaa palvelinta tiedon siirtämiseen, jolloin siirtonopeudet eivät ole rajoittuneet yhden ainoan palvelimen tiedonsiirtokapasiteettiin toisin kuin tavallisissa verkoissa yleensä.

Tunnetuimpia P2P-verkkoja ovat BitTorrent, eDonkey, FastTrack, Gnutella, Napster ja Skype. Suurimmaksi osaksi näiden verkkojen määritykset ovat avoimia, joten teoriassa kuka tahansa voi toteuttaa P2P-ohjelman, joka pystyy siirtämään tietoa kyseisessä P2P-verkossa.

Myös anonyymejä P2P-verkkoja on olemassa, joissa verkon käyttäjien identiteettiä suojataan mm. tiedon salauksella ja tiedon kierrättämisellä verkon muiden käyttäjien kautta. Tunnetuimpia anonyymejä P2P-verkkoja ovat Tor (The Onion Router) ja I2P. Anonyymeissä P2P-verkoissa tiedonsiirtonopeus laskee yleensä huomattavasti verrattuna tavallisiin P2P-verkkoihin, koska tiedot kiertävät pidemmän reitin kautta ja tiedon salaaminen ja purkaminen hidastaa myös hieman liikennöintiä.

Termin synonyymit

Aiheeseen liittyviä ohjelmia

Freeware for Windows
Freeware for Windows
Freeware for Windows
Seuraa! Kirjekuoren symboli
Uutiskirje
Threadsin logo
Threads
Blueskyn logo
Bluesky
Mastodonin logo
Mastodon
Sulje palkki