AfterDawn logo

Open source

Open source -sanoilla (suomeksi avoin lähdekoodi) tarkoitetaan ohjelmistoa, jonka lähdekoodit ovat kaikkien katsottavissa ja muokattavissa. Täten kaikki voivat tutustua ohjelman toimintaperiaatteisiin ja tarvittaessa muokata ohjelman toiminnallisuutta sekä edelleen levittää muokattua ohjelmaa tai sen lähdekoodeja.

Open source -ohjelmia jaellaan useilla eri lisensseillä, joten tarkkoja yhtenäisiä pelisääntöjä ei ole olemassa. Open Source Initiative on kuitenkin julkaissut kymmenen kohdan tarkistuslistan, jonka perusteella voidaan tarkistaa onko lisenssi Open source -yhteensopiva. Open Source -lisensseihin luetaan mm. Apache-, BSD-, GPL-, LGPL-, MIT-, Eclipse Public- ja Mozilla Public -lisenssit.

Open source -lisenssien käyttö ei rajoitu pelkästään ohjelmistoihin, mutta yleensä Open source -sanoilla tarkoitetaan ohjelmiston avoimuutta ja ilmaisuutta.