AfterDawn logo

Consumer Electronics Control

CEC on lyhenne sanoista Consumer Electronics Control. Se on osa HDMI-standardia ja on tarkoitettu helpottamaan HDMI:tä tukevien laitteiden käyttöä ja tehostamaan laitteiden välistä kommunikointia. HDMI-laitteiden ei ole pakko hyödyntää CEC-kanavaa, mutta johdotus sitä varten vaaditaan kaikilta laitteilta ja CEC:iä hyödyntävien laitteiden tulee olla HDMI-yhteensopivia.

Kuluttajan kannalta keskeisintä on, että CEC-ohjausta tukevia laitteita voi periaatteessa ohjata yhdellä kaukosäätimellä. CEC-laitteet voivat myös lähettää ja vastaanottaa käskyjä toisiltaan, mikä yksinkertaistaa kuluttajalle laitteiston käyttöä. Laitteet voivat esimerkiksi lähettää käynnistys- ja sammutuskäskyjä, valita käytettävät HDMI-liittimet tai vaikkapa asettaa oikean näyttö- ja äänitilan. Esimerkiksi elokuvan asettaminen Blu-ray-soittimen kelkkaan voi käskeä vahvistinta valitsemaan äänilähteeksi Blu-ray-soittimen. Samoin soitin voi ohjata television käynnistämään virtansa, valitsemaan oikean kuvanlähteen ja kertoa elokuvan natiiviresoluution.

CEC hyödyntää AV Link -protokollaa. Se on ollut osana HDMI-määritystä jo standardin versiosta 1.0 alkaen, mutta sitä on päivitetty versioiden 1.2a että 1.3a yhteydessä. Käytännössä CEC on yleistynyt vasta HDMI-version 1.3 myötä.

Eri valmistajat ovat ottaneet laitteissaan CEC:n käyttöön eri nimillä. Samsung käyttää nimitystä Anynet, Sharp nimeä Aquos Link, Sony BRAVIA Theatre Sync, Toshiba Regza Link, Onkyo RIHD, LG Simplink, Panasonic/JVC nimitystä Viera Link / EZ-Sync ja Pioneer nimitystä KURO Link. Eri sovellusten välisestä yhteensopivuudesta ei ole varmuutta.

HDMI:stä on yleisemmin tietoa HDMI-oppaassamme.

Termin synonyymit

Aiheeseen liittyviä termejä

Seuraa! Kirjekuoren symboli
Uutiskirje
Threadsin logo
Threads
Blueskyn logo
Bluesky
Mastodonin logo
Mastodon
Sulje palkki