AfterDawn logo

Euroopan komissio nimesi: näihin 22 palveluun digimarkkinasäädös vaikuttaa

Janne Yli-Korhonen Janne Yli-Korhonen

Euroopan komissio on tänään nimennyt ensimmäiset kuusi portinvartijaa, joita Digital Markets Act (DMA) eli digimarkkinasäädös koskettaa.

Kuusi ensimmäistä ovat Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta ja Microsoft.

Portinvartijoiden ydinalustapalveluja on nimetty kaikkiaan 22. Euroopan komissio kertoo, että näillä kuudella portinvartijalla on nyt puoli vuotta aikaa varmistaa, että niiden nimetyt ydinalustapalvelut ovat digimarkkinasäädöksen mukaisia.

Nimettyjä palveluita ovat TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Messenger, Google Maps, Google Play, Google Shopping, Amazon Marketplace, App Store, Meta Marketplace, YouTube, Google (ads), Amazon (ads), Meta (ads), Chrome, Safari, Google Search, Android, iOS ja Windows.

Samaan aikaan komissio on käynnistänyt neljä markkinatutkimusta arvioidakseen tarkemmin Microsoftin ja Applen väitteitä, joiden mukaan niiden ydinalustapalveluja ei voida pitää yhdyskäytävinä huolimatta kynnysarvojen ylittymisestä.

Tutkinnan alla ovat Microsoftin osalta Bing, Edge-selain ja Microsoft Advertising sekä Applen osalta iMessage.

Applen osalta myös pohditaan Applen iPadOS:n kohtaloa, vaikka se ei täytä kynnysarvoja.


Komissio on myös todennut, että vaikka Gmail, Outlook.com ja Samsung Internet Browser täyttävät digimarkkinasäädöksen mukaiset portinvartijan raja-arvot, Alphabet, Microsoft ja Samsung esittivät riittävästi perusteluja sille, ettei näitä palveluja voida pitää yhdyskäytävinä kyseisten ydinalustapalvelujen suhteen.

Sen vuoksi komissio päätti jättää Gmailin, Outlook.comin ja Samsung Internet Browserin nimeämättä ydinalustapalveluiksi.

Euroopan komissio kertoo, että digimarkkinasäädöksen (DMA) mukaan komissio voi nimetä digitaaliset alustat portinvartijoiksi, jos ne muodostavat tärkeän ydinalustapalveluihin liittyvän yhdyskäytävän yritysten ja kuluttajien välille.

Säädös estää suuria yhtiöitä käyttämästä väärin markkinavoimaansa ja sallii uusien toimijoiden tulon markkinoille. Näin varmistetaan tärkeiden digitaalisten palvelujen avoimuus.

"Enemmän valinnanvaraa kuluttajille, vähemmän esteitä pienemmille kilpailijoille: digimarkkinasäädös avaa portteja internetiin. Tämänpäiväisen nimeämisen myötä puutumme kuuden portinvartijan taloudelliseen valtaan, mikä lisää kuluttajien valinnanvaraa ja luo uusia mahdollisuuksia pienemmille innovatiivisille teknologiayrityksille. Tämä on esimerkiksi yhteentoimivuuden, sideloading-toimintojen, tietojen reaaliaikaisen siirrettävyyden ja oikeudenmukaisuuden ansiota. EU:n oli aika asettaa pelin säännöt varmistaakseen, että digimarkkinat ovat oikeudenmukaiset ja avoimet", kommentoi sisämarkkinoista vastaava komission jäsen Thierry Breton.

Portinvartijoilla on useita velvoitteita. Portinvartijan on esimerkiksi annettava tietyissä tilanteissa kolmansien osapuolten palveluille mahdollisuus toimia yhdessä sen omien palvelujen kanssa ja ne eivät saa esittää omia palvelujaan ja tuotteitaan paremmassa asemassa kuin vastaavia kolmansien osapuolten palveluja ja tuotteita, joita tarjotaan samalla alustalla.

Esimerkiksi Applen tulee sallia sovellusten asentaminen App Storen ulkopuolelta iPhoneissa.

Komissio seuraa näiden velvoitteiden täytäntöönpanoa ja noudattamista. Jos portinvartija ei noudata digimarkkinasäädöksessä säädettyjä velvoitteita, komissio voi määrätä sakkoja, joiden määrä voi olla 10 prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta – tai jopa 20 prosenttia, jos rikkominen toistuu.


Luvassa voi olla myös muita toimenpiteitä, jos säännöksiä rikotaan järjestelmällisesti. Esimerkiksi portinvartijaa voidaan velvoittaa myymään yritys tai sen osia.

TÄMÄN UUTISEN KOMMENTOINTI ON PÄÄTTYNYT

Seuraa! Kirjekuoren symboli
Uutiskirje
Threadsin logo
Threads
Blueskyn logo
Bluesky
Mastodonin logo
Mastodon
Sulje palkki