AfterDawn logo

Ministeriö ehdottaa promillerajaa sähköpotkulaudoille, siirtäisi myös pysäköinnin pois jalkakäytäviltä

Petteri Pyyny Petteri Pyyny

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on julkaissut arviomuistion, jossa ehdotetaan merkittäviä muutoksia sähköpotkulautojen lailliseen asemaan Suomessa. Muistio linjaa viisi lainsäädännöllistä keinoa, joilla sähköpotkulautojen haittoja voitaisiin ehkäistä.

Sähköpotkulautoja käyttää Suomessa arvioiden mukaan noin miljoona kansalaista, joten lainsäädännön muutokset vaikuttaisivat todella suureen osaan kansasta suoraan - ja välillisesti vieläkin useampaan.

Tärkeimmäksi haasteeksi LVM katsoo lautojen holtittoman pysäköinnin, joka aiheuttaa haittoja muulle liikenteelle ja vaarantaa mm. näkövammaisten liikkumista jalkakäytävillä. Holtiton pysäköinti on tosin ainoastaan vuokrayhtiöiden tarjoamien sähköpotkulautojen ongelma, sillä omaa sähköpotkulautaa tuskin kukaan jättää minne tahansa, saati lukitsematta.

Toinen tärkeä ongelma sähköpotkulaudoissa on LVM:n mukaan niillä tapahtuva humalassa ajaminen, josta seuraa yhteiskunnalle kuluja onnettomuuksien ja vammojen kautta.

LVM:n ehdotuslista sisältää seuraavat viisi kohtaa:

  1. Kielletään sähköpotkulautojen pysäköinti jalkakäytävillä, pyöräteillä ja maastossa. Pysäköinti olisi sallittua ajoradalla ja erikseen osoitetuilla paikoilla.
  2. Yhtenäistetään sähköpotkulautailun liikennesääntöjä niin, että kaikkiin sähköpotkulautoihin sovelletaan pyöräilyä koskevia liikennesääntöjä.
  3. Lisätään lakiin uudet liikenteenohjauslaitteet mikroliikkumisen ohjaamista varten ja tarkennetaan nykyisten liikenteenohjauslaitteiden selityksiä.
  4. Mahdollistetaan jalkakäytävälle ja pyörätielle virheellisesti pysäköityjen sähköpotkulautojen siirtäminen välittömästi kaikissa tilanteissa.
  5. Asetetaan 0,5 promillen raja sähköpotkulaudan kuljettamiselle ja polkupyöräilyyn. Sanktioidaan promillerajan noudattamatta jättäminen ja lisätään poliisille oikeus puhalluttaa minkä tahansa ajoneuvon kuljettaja ja tehdä hänelle huumausainepikatesti epäillyn päihtymyksen toteamiseksi.


Ehdotus pysäköinnin siirtämisestä ajoradalle ja pysäköintiruutuihin saattaa aiheuttaa meteliä autoilijoiden keskuudessa.

LVM:n muistioon voi antaa lausuntoja maaliskuun 2023 loppuun saakka.

TÄMÄN UUTISEN KOMMENTOINTI ON PÄÄTTYNYT

Seuraa! Kirjekuoren symboli
Uutiskirje
Threadsin logo
Threads
Blueskyn logo
Bluesky
Mastodonin logo
Mastodon
Sulje palkki