AfterDawn logo

Kontrasti

Kontrasti (englanniksi Contrast) tarkoittaa videoiden ja kuvien yhteydessä kuvan tummimman ja vaaleimman kohdan valoisuuden eroa. Näytöissä kontrastilla tarkoitetaan tummimman ja vaaleimman kohdan suurinta eroa, mitä näyttö pystyy tuottamaan. Kontrastin mittaamiseen on olemassa useita keinoja, joten kontrastilukujen vertaaminen suoraan valmistajien antamista arvoista on mahdotonta.

Kontrasti ilmoitetaan suhdelukuna, esim. 800:1. Mitä suurempi suhdeluku on, sitä parempi kontrasti on. Näytöt eivät voi tuottaa täysin mustia pikseleitä. Tämän takia kontrastin suhdeluvusta ei saa ääretöntä. Huono kontrasti ilmeneekin ongelmana mustan ja tummien värien kanssa, jotka näyttävät yleensä enemmän harmaalta kuin mustalta. Tähän ongelmaan on kehitetty ratkaisuksi dynaaminen kontrasti, joka himmentää taustavaloa tai -valoja, jotta musta saadaan näyttämään enemmän mustalta. Tämä aiheuttaa kuitenkin ongelmia kuvaan, jos mustalla taustalla on kirkasta valoa.

ANSI-kontrastissa näytön kontrasti mitataan kerralla, toistaen näytössä mustavalko ruudullista (3x3 tai 4x4) kuviota ja mitaten siitä tummimman ja vaaleimman kohdan ero. ANSI-kontrasti tuo paremmin esiin näytön todellisen kontrastin.

Full On/Off -kontrastissa näytön kontrasti mitataan kahdella erillisellä kuvalla, toinen kuva on täysin valkoinen ja toinen kuva täysin musta.

Kontrastilla on suurempi merkitys, jos näyttöä katsellaan valaistussa huoneessa ja yleensä näyttöjen kontrasti on mitattu pimeässä huoneessa, jossa huoneen oma valaistus ei vaikuta näytön kontrastiin heikentävästi.

Termin synonyymit