AfterDawn logo

SDP

Kimmo Kiljunen

Millaisena pidätte EU:n kilpailukykyä digitaalisilla markkinoilla ja miten kehittäisitte sitä?
Parantamisen varaa on, sitä on kehitys.

Millä tavoin patentti- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä pitäisi kehittää ja minkä takia?
Asteittainen harmonisoituminen on välttämätöntä yhteisillä sisämarkkinoilla.

Internet ja tietokone ovat muuttamassa nyt taloutta ja yhteiskuntaa erittäin radikaalisti. Miten murros tulisi ottaa huomioon koulutuksessa? 
Tietokoneiden käytön tekninen opettaminen on välttämätöntä, erityisesti vanhemmille ikäluokille. Myös tietokoneriippuvuuden ongelmista on syytä puhua.

Mitä mieltä olette Yhdysvaltojen harjoittamasta laajasta vakoilusta, jonka Edward Snowden paljasti viime vuonna?
Erikoista on, että rikollisen toiminnan paljastamista pidetään rangaistavana. Snowden on sankari, ei maanpetturi.

Millaiset keinot EU-mailla tulisi olla kansalaisten seurantaan?
Pitääkö kansalaisia EU:n tai valtioiden seurata!!!

Absoluuttinen, EU-tasolla määrätty verkkoneutraliteetti -- kyllä vai ei?
Kyllä.

Tuula Peltonen

Millaisena pidätte EU:n kilpailukykyä digitaalisilla markkinoilla ja miten kehittäisitte sitä?
Eu:n kilpailukyky on kohtailainen. Kehittämistä on saavutettavuuden osalta alueittain vielä paljon. Myös mahdollisuudet toteuttamisessa yleensä eivät ole yhdenvertaiset valtioiden sisälläkään saati sitten koko Euroopan alueella. Tuotteita on kehitettävä, samoin järjestelmiä. Tarvitaan myös taloudellista resurssia.

Millä tavoin patentti- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä pitäisi kehittää ja minkä takia?
Tekijänoikeuksien pitää aina olla turvaamassa tekijän oikeutta saada korvaus teoksensa käytöstä. Tämä ei täysin toteudu internetin käytön lisäännyttyä voimakkaasti. Keinoja tekijänoikeuksien valvomiseksi on kehitettävä ja lisättävä. Suomessa tekijänoikeudet ovat periaatteessa hyvällä mallilla, mutta sähköisen tuotannon puolella tarvitaan vielä kehittämistä paljon.

Internet ja tietokone ovat muuttamassa nyt taloutta ja yhteiskuntaa erittäin radikaalisti. Miten murros tulisi ottaa huomioon koulutuksessa? 
Tarvitaan koulutusta opettajille. Tarvitaan myös resurssia, jotta koulut voivat järjestää yhdenvertaisesti opetusta myös sähköisesti. Mediakriiittisyyden opettaminen kouluissa on entistä tärkeämpää.

Mitä mieltä olette Yhdysvaltojen harjoittamasta laajasta vakoilusta, jonka Edward Snowden paljasti viime vuonna?
Vakoilu ei ole avoimen yhteiskunnan elementti. Se kuuluu historiaan. Asiat pitää selvittää muilla keinoilla kuin salaa seuraamalla.

Millaiset keinot EU-mailla tulisi olla kansalaisten seurantaan?
Avoimuus on eurooppalaisen demokratian paras tae. Kansalaisten luottamus päätöksentekoon ja asioiden hoitumiseen on oltava kunnossa.  Internetin kautta tapahtuvaa viestintää on seurattava, ettei ylilyöntejä pääse tapahtumaan. Joskus arviointikyky voi pettää. Mitään salakuunteluja ja vakoilua ei kuitenkaan tarvita.

Absoluuttinen, EU-tasolla määrätty verkkoneutraliteetti -- kyllä vai ei?
Jättäisin vielä avoimeksi. Toisaalta hyvä pyrkimys, mutta myös kansallisesti pitää olla mahdollisuus kehittää toimintoja.

Mitro Repo

Millaisena pidätte EU:n kilpailukykyä digitaalisilla markkinoilla ja miten kehittäisitte sitä?
Digitaalisten sisämarkkinoiden vauhdittaminen on yksi EU:n avainhankkeista ja tällä vaalikaudella Euroopan parlamentti on edistänyt esimerkiksi sähköisten sovellutusten käyttöä (mm. sähköinen laskutus ja sähköiset maksutavat). Väitetään, että Eurooppa olisi digitaalisten sisämarkkinoiden osalta jopa kymmenen vuotta USA:ta jäljessä. Jos näin on, se tarkoittaa sitä, että meidän tulee kiireesti uudistaa aiempaa nopeammin omaa toimintaamme vastaamaan alati muuttuvaa toimintaympäristöä.

Millä tavoin patentti- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä pitäisi kehittää ja minkä takia?
Globaali maailma digitalisoituu ja myös suomalaiset yritykset kansainvälistyvät. EU:n selvitysten mukaan IPR-intensiivisen teollisuuden arvo olisi jo 50 % koko EU:n taloudesta. Näistä syistä sekä selkeä patentti- ja tekijänoikeuksia koskeva strategia ja lainsäädäntö olisivat tarpeen niin Suomessa kuin EU:ssa. Lisäksi olisi hyvin tärkeää katsoa asioita myös pienten paikallisten mikroyritysten näkökulmasta, ei vain suurten monikansallisten yhtiöiden.

Internet ja tietokone ovat muuttamassa nyt taloutta ja yhteiskuntaa erittäin radikaalisti. Miten murros tulisi ottaa huomioon koulutuksessa? 
Vaikka Internetiä ei ole suunniteltu lapsia silmällä pitäen, kuitenkin noin 75 % lapsista käyttää sitä, kolmasosa heistä matkapuhelimien kautta. Yksi EU:n keskeisistä tavoitteista onkin edistää lasten digitaalista lukutaitoa, jotta he voisivat saada turvallisesti täyden hyödyn digitaalisesta ympäristöstä. Lisäksi mielestäni yhteiskunnan digitalisoituminen ja sen edellyttämät uudet tiedot ja taidot, kuten medialukutaito, ovat olennainen osa elinikäistä oppimista, sillä monet kansalaisten käyttämät arkipäiväiset palvelut ovat siirtyneet ainakin osittain verkkoon.

Mitä mieltä olette Yhdysvaltojen harjoittamasta laajasta vakoilusta, jonka Edward Snowden paljasti viime vuonna?
Olen alusta lähtien johdonmukaisesti ja jyrkästi tuominnut kansalaisiin kohdistuvan massavakoilun. Mielestäni tarvitaan kansainvälisiä pelisääntöjä tämän moraalittoman toiminnan tukahduttamiseksi.

Millaiset keinot EU-mailla tulisi olla kansalaisten seurantaan?
Olen sitä mieltä, että kaiken seurannan tulee perustua rikosepäilyyn ja tuomioistuimen päätökseen, kuten on vanhastaan ollut puhelin- ja kirjesalaisuudenkin laita. Ihmisten yksityisyyttä on kunnioitettava, ei ole valtiokoneiston tehtävä urkkia omia työnantajiaan – kansalaisia!

Absoluuttinen, EU-tasolla määrätty verkkoneutraliteetti -- kyllä vai ei?
Kyllä. Esimerkiksi kansalaisjärjestöjen tärkeä viestintä ei saa peittyä rahakkaiden, kaupallisten toimijoiden ylivallan alle.

Kirjoittaja: Manu Pitkänen

Sisältö