AfterDawn logo

Piraattipuolue

Mikael Böök

Millaisena pidätte EU:n kilpailukykyä digitaalisilla markkinoilla ja miten kehittäisitte sitä?
Minun täytyy aloittaa sanomalla, että pidän koko ideaa (tai oikeastaan ideologiaa)  eri maiden välisestä kilpailusta huonona. Maiden pitäisi tehdä yhteistyötä, ei kilpailla keskenään niin kuin kapitalistiset yritykset kilpailevat.

Digitaalisilla tavaramarkkinoilla käsittääkseni myydään ja ostetaan digitaalisia tavaroita. Mutta kuka voi omistaa digitaaliset tavarat? Vastaus: ne, joilla on "älyllinen omistusoikeus" (intellectual property right) eli patentti, copyright tai tavaramerkki. Nämä ovat epäilyttäviä oikeuksia.

EU-kansalaisia on jo kauan koulutettu hyväksymään patentteja, copyrighteja ja brändejä mahdollisimman sokeasti. Siis ilman epäilyjä. Siksi EU-kansalaisten niin sanottu kilpailukyky niin sanotuilla digitaalisilla markkinoilla on treenattu varsin korkeaksi.

Millä tavoin patentti- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä pitäisi kehittää ja minkä takia?
Patenttien ja kopiointioikeuksien voimassaoloajat tulisi asteittain lyhentää nykyisistä. Tekijänoikeuden (Urheberrecht; droit d'auteur; upphovsrätt) ja kopiointioikeuden (copyright) välinen ero tulisi selkeyttää ja vakiinnuttaa lainsäädännössä. Niin sanotun älyllisen tai henkisen omaisuuden kopiointi pitää olla sallittua mutta tekijän moraaliset oikeudet (oikeus tulla tunnustetuksi menetelmän tai teoksen teijäksi tai tekijöiksi; teoksen integriteetti) on taattava. Laissa voidaan määräta poikkeuksista näihin yleissääntöihin.

Internet ja tietokone ovat muuttamassa nyt taloutta ja yhteiskuntaa erittäin radikaalisti. Miten murros tulisi ottaa huomioon koulutuksessa? 
Ensimmäiseksi pitäisi ottaa vapaat ja lähdekoodiltaan avoimet softat käyttöön kaikilla koulutusasteilla. (Microsoftilla, Applella ym. ohjelmisto-oligopoleilla on yliote myös kouluissa.)

Mitä mieltä olette Yhdysvaltojen harjoittamasta laajasta vakoilusta, jonka Edward Snowden paljasti viime vuonna?
Romaanillaan "Uljas uusi maailma" Aldous Huxley halusi jo 1930-luvulla varoittaa, ettei pitäisi tehdä kaikkea sitä mitä modernilla tieteellä ja tekniikalla voidaan tehdä . Se, että internetiä todella käytetään niin väärin kuin Yhdysvaltain tiedustelupalvelu käyttää sitä osoittaa, että aika on kypsä poliittiselle vallankumoukselle, jonka nimi on globaali demokratia.

Millaiset keinot EU-mailla tulisi olla kansalaisten seurantaan?
Yhteiskuntatieteellinen tutkimus; tilastot. Poliisilaitos.

Absoluuttinen, EU-tasolla määrätty verkkoneutraliteetti -- kyllä vai ei?
Kyllä. Mutta optisten kuituverkkojen tulee olla yhteiskunnan, mielellään kuntien, omistuksessa ja hallinnassa. Muuten verkkoneutraliteetti pettää. Telekom-alan yrityksiä tarvitaan ehkä yhä vähemmän.

Ari Ryynänen

Millaisena pidätte EU:n kilpailukykyä digitaalisilla markkinoilla ja miten kehittäisitte sitä?
Kilpailevien järjestelmien määrän vuoksi alalla ei ole yhtenäisyyttä eivätkä eurooppalaiset yritykset ole siinä koossa, että pystyisivät tekemään iTunesit. Tästä johtuen pitäisi kehittää avoin standardi jota kaikki valmistajat voisivat käyttää ilmaiseksi mutta myös ilman muutosmahdollisuuksia omin päin. Lisäksi sisämarkkinoiden avoimuuden myötä eri maissa asuvat toimijat voivat tehdä yhteistyötä, kunhan vain saamme myös tuottajat yhteisriviin ja ymmärtämään mitä he menettävät ilman yhteistyötä. Lisäksi esim. painetun kirjan ja eKirjan välillä on melkoinen arvonlisäveroloukku, mikä pitäisi ehdottomasti korjata, mieluiten alaspäin.

Millä tavoin patentti- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä pitäisi kehittää ja minkä takia?
Patentit pitäisi poistaa, ne hidastavat kehitystä koska eri tutkijat joutuvat keksimään samat asiat uudestaan jonkun megafirman rahanahneuden vuoksi. Vähintäänkin enimmäisvoimassaoloaika pitäisi pudottaa vuoteen tai kahteen.

Tekijänoikeudet ovat hyvä asia silloin, kun ne estävät suuria yrityksiä hyödyntämästä mielivaltaisesti ihmisen hengentuotteita, mutta Fair use-pykälä pitää ehdottomasti olla, sellaisessa mudossa, että se salli ei-kaupallisen kopioinnin myös luvattomasta lähteestä omaan käyttöön, sallii Tribute- ja parodia-versioiden teon sekä käytön ei-kaupallisessa opetustarkoituksessa. Lisäksi kokonaissuoja-ajan maksimipituus pitäisi tiputtaa alemmas, esim. 25 vuotta olisi ihan sopiva, sinä aikana tuotos ehtii maksaa itsensä moneen kertaan, jos se on sen arvoinen.

Internet ja tietokone ovat muuttamassa nyt taloutta ja yhteiskuntaa erittäin radikaalisti. Miten murros tulisi ottaa huomioon koulutuksessa? 
Koulutuksen kannalta olisi erittäin tärkeää, että opettajat koulutettaisiin aluksi ja suosittaisiin avoimen koodin ohjelmia, että lapset tottuisivat käyttämään niitä ja saavutettaisiin myös kustannussäästöjä.Lisäksi tietotekniikan tulisi olla läsnä kaikissa aineissa eikä enää pelkästään erillisenä oppiaineena. Myös tiedon hakua ja lähdekritiikkiä, sekä tietoturva-asioita tulisi painottaa merkittävästi.

Mitä mieltä olette Yhdysvaltojen harjoittamasta laajasta vakoilusta, jonka Edward Snowden paljasti viime vuonna?
Ehdottoman tuomittavaa, jos yksittäinen henkilö olisi tehnyt Yhdysvaltoja kohtaan vastaavaa, hänet olisi jo ilmoitettu kadonneeksi. Miksi heidän pitäisi päästä pään silittelyllä asiasta, pikemminkin heidän tulisi purkaa kyseinen virasto ja samoin lopettaa vainoharhailunsa muutenkin. Sama pätee myös muihin kyseisiä keinoja käyttäviin valtioihin. Vaikka minulla ei olisi mitään salattavaa, en silti halua ulkopuolisten tietävän minusta kaikkea.

Millaiset keinot EU-mailla tulisi olla kansalaisten seurantaan?
Miksi pitäisi olla keinoja, emme me ole eksyneitä lampaita joita tulisi vahtia. Jos jotakuta pitää vahtia, vahdittakoon päätöksentekijöitä julkisesti niin, että kuka tahansa voi tarkistaa mitä hän tekee ja on tehnyt. Sen jälkeen kun virkasuhde loppuisi, mikäli ei ole syytä odottaa mitään siinä vaiheessa määriteltäviä ongelmia, seurantatiedot tulisi hävittää. Tavallista kansalaista jota ei epäillä rikoksesta, ei tulisi olla mahdollista valvoa ilman oikeuden määräsytä, ja silloinkin ainoastaan vakavissa rikoksissa, ei esim. tekijänoikeusasioissa.

Absoluuttinen, EU-tasolla määrätty verkkoneutraliteetti -- kyllä vai ei?
Kyllä.

Satu Immonen

Millaisena pidätte EU:n kilpailukykyä digitaalisilla markkinoilla ja miten kehittäisitte sitä?

Eurooppa on menettänyt kilpailukykyään suhteessa Aasiaan ja Yhdysvaltoihin. Digitaalisten markkinoiden merkitys suhteessa materiaaliseen on kasvamassa rajusti, ja Euroopan on pysyttävä siinä mukana. Digitaalisten sisämarkkinoiden on kehityttävä samaan suuntaan kuin nykyisin vapaan liikkuvuuden piirissä olevat asiat (ihmiset, palvelut, tavarat ja pääomat).

Millä tavoin patentti- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä pitäisi kehittää ja minkä takia?
Patentti- ja tekijänoikeuslainsäädännön pitäisi kannustaa uuden luomiseen, ei estää sitä, kuten nyt tapahtuu. Nykyinen patenttilainsäädäntö on lakkautettava kokonaan, ja tekijänoikeuslainsäädäntöä tulee muokata raskaalla kädellä. Epäkaupallisen kopioinnin tulisi olla täysin vapaata, ja kopiointirikosten sattuessa pitäisi arvioida haitat järjellä ja kohtuudella. Nykyiset korvausvaatimukset ovat muodostuneet rangaistuksiksi, mikä ei ole todellakaan korvausten tehtävä.

Internet ja tietokone ovat muuttamassa nyt taloutta ja yhteiskuntaa erittäin radikaalisti. Miten murros tulisi ottaa huomioon koulutuksessa? 
Opetussuunnitelmia ja opetusmenetelmiä tulee jatkuvasti arvioida ja ajanmukaistaa. Tämä ei tarkoita ainoastaan teknologisia muutoksia ja verkkomateriaalien hyödyntämistä, vaan myös nykyistä enemmän oman ajattelun ja tiedonhaun painottamista, jolloin asioiden ulkoaopettelu vähenee. Kaiken julkisella rahoituksella tuotetun oppimateriaalin tulee olla vapaasti käytettävissä ja jatkokehitettävissä ilman tekijänoikeudellisia rajoituksia. Myös opetushenkilökunnan osaamista on nostettava opetusmenetelmien kehitystä vastaavaksi.

Mitä mieltä olette Yhdysvaltojen harjoittamasta laajasta vakoilusta, jonka Edward Snowden paljasti viime vuonna?
Kaikkihan tämän ovat aina tienneet, mutta moni ei vaan ole uskonut todeksi ennen Snowdenin paljastuksia. Kansalaisia ei tule vakoilla, ei omia eikä vieraita.

Millaiset keinot EU-mailla tulisi olla kansalaisten seurantaan?
Kansalaisia ei tule seurata. Ei tule ottaa edes käyttöön sellaisia järjestelmiä, joilla seuranta on mahdollista. Esimerkiksi autojen satelliittivalvonnan käyttöönotto tulee estää EU:ssa.

Absoluuttinen, EU-tasolla määrätty verkkoneutraliteetti -- kyllä vai ei?
Kyllä.

Ville Hautakangas

Millaisena pidätte EU:n kilpailukykyä digitaalisilla markkinoilla ja miten kehittäisitte sitä?

Kilpailukykyä tuntuu nykyisin olevan lähinnä tietoturvan osa-alueella. Mikä on sinänsä loistava lähtökohta - muun maailman rajoittaessa ja vakoillessa internettejään, EU:lla olisi juuri nyt tilaisuus kasvaa vapaan tiedon ja yksityisyyden turvasatamaksi.

Millä tavoin patentti- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä pitäisi kehittää ja minkä takia?
Patenteista tulee luopua lyhyellä siirtymäajalla. Tekijänoikeudet taas on vähintäänkin järkeistettävä siten, että mitä tahansa sisältöä saa jakaa voittoa tavoittelematta. Sellaisia pikkujuttuja kuin parodiaoikeus, tai oikeus "kopiointisuojausten" murtamiseen, on kertakaikkiaan sementoitava lakiin ja otettava huomioon kaikissa kansainvälisissä sopimuksissa.

Internet ja tietokone ovat muuttamassa nyt taloutta ja yhteiskuntaa erittäin radikaalisti. Miten murros tulisi ottaa huomioon koulutuksessa? 
Lisäisin tietoturvan perusteet opetusohjelmaan jo ala-asteelta lähtien. Eihän käy laatuun, että viattomat ihmistaimet kasvavat luottamaan johonkin Microsoftiin, Appleen ja Googleen.

Mitä mieltä olette Yhdysvaltojen harjoittamasta laajasta vakoilusta, jonka Edward Snowden paljasti viime vuonna?
Meidän on luotava kansainväliset säännöt kaikenlaisen verkkourkinnan torjumiseksi, ja ne on myös pantava toimeen kiukulla. Urkintalaitokset on pystyttävä tarkistamaan siinä kuin ydinlaitokset nykyään. Tämä vaatisi melkoista poliittista tahtoa, jotta keskuudessamme olevat Yhdysvaltain vakoilukumppanit, Britanniasta ja Saksasta aina "neutraaliin" Ruotsiin saakka, saataisiin murjottua ruotuun.

Ja joka tapauksessa tarvitsemme parempia työkaluja yksityisyytemme suojaamiseen, sillä mihinkään valtioon, yritykseen tai muuhun vallankäyttäjään nyt vain ei ole luottamista minkään datan kanssa.

Millaiset keinot EU-mailla tulisi olla kansalaisten seurantaan?
Minimaaliset. Edes passitarkastuksesta ei pitäisi jäädä jälkiä tietokantoihin. Jos jotakuta ihmistä ei epäillä rikoksesta, niin mitään tämän matkustus-, tele- tai muita tietoja ei tulisi tallentaa valtion toimesta lainkaan.

Absoluuttinen, EU-tasolla määrätty verkkoneutraliteetti -- kyllä vai ei?
Kyllä.

Tapani Karvinen

Millaisena pidätte EU:n kilpailukykyä digitaalisilla markkinoilla ja miten kehittäisitte sitä?
EU:n kilpailukyky digitaalisilla markkinoilla on nähdäkseni hyvä. Innovaatioiden syntymistä voidaan edistää puuttumalla tiedon käytön rajoituksiin, eli patentti- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä.

Millä tavoin patentti- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä pitäisi kehittää ja minkä takia?
Patenttitrollaaminen tulee estää vaatimalla patenttien käyttöönottoa tietyn ajan kuluessa patentin päiväyksestä. Käyttämättömät patentit tulee luovuttaa vapaaseen käyttöön. Tekijänoikeuslainsäädäntö ei saa estää tiedon tai kulttuurin leviämistä, mutta samalla tulee huolehtia tekijän kyvystä ansaita kohtuullisesti työstään. Ylipitkät suoja-ajat eivät toimi digitaalisen verkon aikakaudella, vaan kuormittaa tarpeettomasti oikeusjärjestelmää ja luo epäselvyyttä kansalaisten reaalielämään.

Internet ja tietokone ovat muuttamassa nyt taloutta ja yhteiskuntaa erittäin radikaalisti. Miten murros tulisi ottaa huomioon koulutuksessa? 
Olemme astuneet kokonaan uudelle teknologiselle, tuotannolliselle ja sosiaaliselle aikakaudelle internetin yleistymisen myötä. Kaikki digitaalisesti tallennettu tieto tulee olla vapaasti käytettävissä, ilman lupakäytäntöä tai ennakkomaksuja opetuksellisiin tarkoituksiin. Lisäksi panostaisin itseoppimisen mahdollisuuksiin rakentaakseni kiinnostusta ympäröivään maailmaan.

Mitä mieltä olette Yhdysvaltojen harjoittamasta laajasta vakoilusta, jonka Edward Snowden paljasti viime vuonna?
Yhdysvallat, Venäjä, Ruotsi ja muut valtiot.. Kun teknologia on käytettävissä, tuntuu että sitä ensimmäisenä halutaan käyttää valtiollisen kontrollin syventämiseen. Koen että täydellisen yksityisyyden menettämisen taustalla on halu luoda digitaalinen, globaali Panopticon; vankila, jossa riittää tieto että sinua saatetaan valvoa. Tällä on kauaskantoisia vaikutuksia yksilöiden haluun ja kykyyn ilmaista mielipidettään, joten väitän että verkkovakoilu nakertaa demokratian perustaa.

Millaiset keinot EU-mailla tulisi olla kansalaisten seurantaan?
EU-mailta tulisi kieltää kansalaisten viestinnän yleinen valvonta. Tutkimuksiin tulisi ryhtyä vasta kun on syytä epäillä rikoksista.

Absoluuttinen, EU-tasolla määrätty verkkoneutraliteetti -- kyllä vai ei?
Absoluuttisesti kyllä.

Pekka Mustonen

Millaisena pidätte EU:n kilpailukykyä digitaalisilla markkinoilla ja miten kehittäisitte sitä?
EU:n kilpailukyky on hyvä. Asemaa voisi parantaa löysentämällä tekijänoikeuslainsäädäntöä
se avaisi mahdollisuuksi ihan uudenlaisille palveluille.

Millä tavoin patentti- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä pitäisi kehittää ja minkä takia?
Patenttijärjestelmä tuo rahaa ainoastaan suuryritysten kassoihin, näen koko järjestelmän
koko maailmalle erittäin haitallisena. Esimerkkinä vaikka lääkepatentit, joiden avulla estetään
halpojen lääkkeiden tuonti markkinoille ja ihmisiä kuolee miljoonia vuodessa sairauksiin, joihin
lääkkeet ovat olemassa, mutta ihmisillä ei ole varaa niitä hankkia. Lisäksi koko tieteellinen ja muu kehitys saisi mielettömän piristysruiskeen kun patentit lakkautettaisi ja kaikki tieto ja taito olisi vapaasti hyödynnettävissä.

Tekijänoikeuslainsäädäntöä tulee muuttaa niin, että ihmisten välinen, yksityinen ei-kaupallinen kopiointi tulee sallia.

Lisäksi ns. suoja-aikoja tulee pienentää merkittävästi nykyisestä. Ei ole mitään mieltä, että teosta saa käyttää vapaasti vasta 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen. Sopiva suoja-aika olisi mielestäni viisi vuotta teoksen synnystä.

Internet ja tietokone ovat muuttamassa nyt taloutta ja yhteiskuntaa erittäin radikaalisti. Miten murros tulisi ottaa huomioon koulutuksessa? 
Internetin, ja muidenkin tietolähteiden käyttöön tulee koulussa opettaa aivan alusta saakka. Lisäksi kaiken tiedon jatkuva saatavilla olo muuttaa opiskelun ulkoapänttäämisestä tiedon hakemiseen ja soveltamiseen. Itsekin olen opettaja, ja oppilaani ovat jo kauan saaneet tenteissään hyödyntää vapaasti kaikkea saatavilla olevaa tietoa. Siis he saavat ottaa koneet mukaan ja hakea Internetistä, tai kirjoittaa "lunttilappuja", mitä vaan. Tärkeintä tulee olla tiedon etsiminen, käsittely ja soveltaminen. Ulkoaluvusta ei hyödy yhtään kukaan.

Mitä mieltä olette Yhdysvaltojen harjoittamasta laajasta vakoilusta, jonka Edward Snowden paljasti viime vuonna?
Täysin tuomittavaa, tekee Yhdysvalloista Internetin ja maailmanrauhan ykkösvihollisen. Suomen ja EU:n tulisi välittömästi lopettaa kaikki yhteistyö tällaisen roistovaltion kanssa. Kyseessä on niin törkeä loukkaus, etten näe minkäänlaiselle yhteistyölle Yhdysvaltain kanssa mitään tulevaisuutta.

Millaiset keinot EU-mailla tulisi olla kansalaisten seurantaan?
Ei mitään. Valtion ei tule vakoilla, valvoa tai seurata kansalaisiaan millään tavoin. Ainoastaan vakavasta rikoksesta epäiltyä tulee, tuomioistuimen päätöksellä, voida vakoilla tai seurata. Me emme saa alistua minkäänlaiseen seurantaan. Yksityisyys kuuluu kaikille!

Absoluuttinen, EU-tasolla määrätty verkkoneutraliteetti -- kyllä vai ei?
KYLLÄ! Verkon liikenteen täytyy olla täysin tasa-arvoista. Mitään ei missään oloissa saa suosia toisen edelle.

Mira Zarrouk

Millaisena pidätte EU:n kilpailukykyä digitaalisilla markkinoilla ja miten kehittäisitte sitä?
Eun jäsenmaiden digitaalista kuilua voisi kaventaa. Tulevaisuutta on biotalous sekä cleantech innovaatiot joihin olisikin tärkeä panostaa. Komissio on saanut suosituksen digitaaliasioiden sääntelyn keventämisestä ja olen myös keventämisen kannalla. Nykyisen 4G- tekniikan käyttöönoton nopeuttamisen koen positiivisena muutoksena.

Millä tavoin patentti- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä pitäisi kehittää ja minkä takia?
Joitakin todella pitkiä patenttiaikoja voisi lyhentää, joiden vapauttaminen edistää ihmisten terveyttä ja ovat tärkeitä sairaaloiden käyttämässä teknologiassa tai jopa ydinjätteen neutraloimisessa sekä meriveden muuttamisessa juomakelpoiseksi vedeksi.

Tekijänoikeislainsäädäntöön on toivottavasti tulossa lakimuutos löyhempään suuntaan.

Lainaus Järkeä tekijänoikeuslakiin kansalaisaloitteesta:
"1.2 Nuorisorikollisuus
Oikeusministeriön alainen Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos julkaisi 12.12.2012 tutkimuksen (Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset 2012), jonka mukaan 79 prosenttia 15-16 vuotiaista nuorista on ladannut laitonta tekijänoikeuden alaista sisältöä verkosta. 71 prosenttia vastaajista ilmoitti ladanneensa laitonta sisältöä edellisen 12 kuukauden aikana. Tutkimustuloksia ei vielä ole siitä, mitä seuraa, jos kokonainen ikäluokka leimataan rikollisiksi.

1.3 Ylimitoitetut pakkokeinot
Nykyinen tekijänoikeuslaki mahdollistaa mittavat yksityisyyden suojaa ja kotirauhaa rajoittavat pakkotoimet, kuten kotietsinnät, laitteiden takavarikot ja henkilötietojen selvittämisen IP-osoitteiden perusteella internet operaattorilta."

Kokonaisen ikäluokan leimaaminen rikolliseksi, ei anna todellakaan hyvää kuvaa Suomesta eikä Suomen laista.

Internet ja tietokone ovat muuttamassa nyt taloutta ja yhteiskuntaa erittäin radikaalisti. Miten murros tulisi ottaa huomioon koulutuksessa? 
Koulutuksessa huomioidaan jo mukavasti internetin helppous ja opintoja voi suorittaa etänä vaikka toiselta puolelta maapalloa. Se on hienoa. Koulutuksessa voisi kiinnittää huomiota siihen että tietotekniikassa opetusta olisi riittävästi ikään ja kehitykseen nähden.

Mitä mieltä olette Yhdysvaltojen harjoittamasta laajasta vakoilusta, jonka Edward Snowden paljasti viime vuonna?
Mielestäni on hyvä, että vielä löytyy ihmisiä, jotka haluavat olla hoitamassa velvotteita kansalaisena omaa kansaansa kohtaan. Roomaa ei rakennettu päivässä, eikä Usan vakoiluakaan saa hillittyä, joten näin laajamittaiset vakoilut loukkaavat muiden maiden päämiehiä ja tuovat epäluottamusta Euroopan ja Yhdysvaltojen välille. En pidä siitä, että ihmisten oikeusia liikkua vapaasta ja ilman vakoilua kavennetaan.

Millaiset keinot EU-mailla tulisi olla kansalaisten seurantaan?
Seurantaa on mielestäni nyt jo aivan tarpeeksi. Tulisi lähteä siitä, että oman maan kansalaisiin tulee luottaa, eikä luoda aina vaan tehokkaampia ja kalliimpia seurantamenetelmiä.

Absoluuttinen, EU-tasolla määrätty verkkoneutraliteetti -- kyllä vai ei?
Ei.

Mika Letonsaari

Millaisena pidätte EU:n kilpailukykyä digitaalisilla markkinoilla ja miten kehittäisitte sitä?
Digitaaliset markkinat ovat globaalit eikä ole erityistä syytä miksei Eurooppa voisi menestyä. Erityisesti pienempien yritysten mahdollisuuksista pitää pitää huolta pitämällä standardit ja rajapinnat avoimina. Internetin tulee säilyä neutraalina. Tekijänoikeus- ja patenttilainsäädäntöä ei saa antaa käyttää kilpailun esteinä. Asiakkaiden tietosuojasta pitää pitää huolta.

Millä tavoin patentti- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä pitäisi kehittää ja minkä takia?
Patentit voisi mieluiten lakkauttaa kokonaan, sillä ne eivät palvele alkuperäistä tarkoitustaan vaan ovat suuryritysten välineitä markkina-alueidensa puolustamiseen. Ne aiheuttavat huomattavasti enemmän haittaa kuin hyötyä.

Tekijänoikeuslainsäädännössä tärkein epäkohta on se, että yksityisen kopioinnin valvonta loukkaa yksityisyyttä. Viranomaisilla ei pitäisi olla syytä valvoa ihmisten yksityistä toimintaa. Tekijänoikeuksien aikaraja tulee laskea huomattavasti, esimerkiksi noin 10-20 vuoteen. 

Internet ja tietokone ovat muuttamassa nyt taloutta ja yhteiskuntaa erittäin radikaalisti. Miten murros tulisi ottaa huomioon koulutuksessa? 
Maailma johon lapsemme kasvavat on huomattavan erilainen kuin missä me nyt elämme. Tärkeintä on antaa lapsille välineet kriittiseen ajatteluun. Samoin lapsia ja nuoria tulee kannustaa omatoimiseen tekemiseen. Tietotekniikan opetus pitää uudistaa "Windowsin ja Officen opettelusta" siihen että tietotekniikka hyödynnetään laajasti kaikissa aineissa soveltaen.

Mitä mieltä olette Yhdysvaltojen harjoittamasta laajasta vakoilusta, jonka Edward Snowden paljasti viime vuonna?
Ihmisten vakoilu viranomaisten taholta on tuomittavaa. Vakoilua tulee silti luultavasti aina olemaan ja siihen tulee vastata erityisesti avoimen lähdekoodin ratkaisuja suosimalla, näin voidaan parhaiten välttää ohjelmistojen takaportit ja vakoilu.

Millaiset keinot EU-mailla tulisi olla kansalaisten seurantaan?
Tavallisten kansalaisten toimintaa ei tule viranomaisten taholta seurata. Demokratia perustuu siihen, että ihmiset ovat itsenäisiä toimijoita ja siihen ei sovi se, että viranomaisilla on oikeus seurata ihmisten toimintaa.

Absoluuttinen, EU-tasolla määrätty verkkoneutraliteetti -- kyllä vai ei?
Kyllä.

Janne Paalijärvi

Millaisena pidätte EU:n kilpailukykyä digitaalisilla markkinoilla ja miten kehittäisitte sitä?
Tekemistä on paljon. EU:lle pitäisi luoda yhteiset digitaaliset sisämarkkinat. Nykyään tämä ei ole esim. tekijänoikeussyistä mahdollista. Yhteismarkkinat voisivat tuoda jopa 500 miljardin euron piristysruiskeen EU:n taloudelle.

Millä tavoin patentti- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä pitäisi kehittää ja minkä takia?
Ei-kaupallinen tiedostonjakaminen tulisi sallia kokonaan ja lopettaa esim. PirateBayn sensurointi. Patentteja yleensä pitäisi tarkastella kriittisesti ja etenkin softapatentit tyrmätä yksiselitteisesti.

Internet ja tietokone ovat muuttamassa nyt taloutta ja yhteiskuntaa erittäin radikaalisti. Miten murros tulisi ottaa huomioon koulutuksessa? 
Ihmisiä tulisi opettaa kriittiseen ajatteluun. Tämä on muutenkin hyvä kansalaistaito, mutta sen merkitys korostuu nettiaikana. Myös ohjelmointia olisi syytä opettaa.

Mitä mieltä olette Yhdysvaltojen harjoittamasta laajasta vakoilusta, jonka Edward Snowden paljasti viime vuonna?
Järkyttävää toimintaa USA:lta. Asia tulee seuraamaan heitä vielä pitkään. Snowden on sankari.

Millaiset keinot EU-mailla tulisi olla kansalaisten seurantaan?
Ainoastaan vakavasta rikoksesta epäiltyjä pitäisi seurata, ja aina tuomioistuimen päätöksellä. Tekijänoikeusrikos ei ole tällainen vakava rikos. Esimerkiksi autojen satelliittiseurantaa en hyväksy millään tasolla.

Absoluuttinen, EU-tasolla määrätty verkkoneutraliteetti -- kyllä vai ei?
Kyllä, ehdottomasti.

Petrus Pennanen

Millaisena pidätte EU:n kilpailukykyä digitaalisilla markkinoilla ja miten kehittäisitte sitä?
Toimin itse ohjelmistotuotetta online-palveluna tarjoavan yrityksen (www.leiki.com) toimitusjohtana, ja viennin osuus liikevaihdostamme on vahvassa kasvussa. Toiminnan kasvattaminen Yhdysvalloissa on etäisyydestä huolimatta helpompaa kuin Euroopassa, koska markkina on hyvin yhtenäinen. EU:ssa eri kielet ja kulttuurit hidastavat markkinan haltuunottoa erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Samoin lainsäädäntö esimerkiksi tekijänoikeuksien ja yksityisyyden suojan suhteen vaihtelee suuresti maasta toiseen. Absurdi esimerkki tästä saatiin äskettäisen Komission presidenttidebatin aikana, jonka suora lähetys Saksaan blokattiin tekijänoikeussyistä.

Kehittäisin EU:n kilpailukykyä yksinkertaistamalla ja yhtenäistämällä digitaalisten palveluja käsittelevää lainsäädäntöä ja tekijänoikeusjärjestelmää. Julkisten dataresurssien avaaminen - yksityisyydensuojaa kunnioittaen - mahdollistaisi uusien innovaatioiden kaupallistamisen. Yritystukien sijasta kannatan verotuksen alentamista sekä säätelyn ja byrokoratian karsimista. Se auttaisi yrityksiä keskittymään asiakkaiden palveluun ja liiketoiminnan kasvattamiseen.

Millä tavoin patentti- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä pitäisi kehittää ja minkä takia?
Ohjelmistopatentit ovat suuryritysten ja lakimiesten etu ja haitta pienempien, innovatiivisten yritysten kasvulle.  Ne olisi syytä lopettaa. Tekijänoikeusjärjestelmä pitäisi yksinkertaistaa, niin että yksityishenkilöiden epäkaupallisen kopioinnin ja käytön rangaistavuus poistettaisiin ja suoja-aikoja lyhennettäisiin selvästi. Nykyään hienoa kulttuuria jää kokonaan pimentoon arkistoihin koska sen levittäminen on kielletty vaikka tekijä olisi kuollut aikoja sitten.

Internet ja tietokone ovat muuttamassa nyt taloutta ja yhteiskuntaa erittäin radikaalisti. Miten murros tulisi ottaa huomioon koulutuksessa? 
Julkisen koulutusjärjestelmän oppimateriaalit pitäisi saada vapaaseen käyttöön internetissä, niin että jokainen voi opiskella haluamaansa aihetta myös kotoa käsin.

Mitä mieltä olette Yhdysvaltojen harjoittamasta laajasta vakoilusta, jonka Edward Snowden paljasti viime vuonna?
Ihmisen tietoliikenteen seuraamisen pitäisi olla sallittua vain oikeuden päätöksellä selvän ja vakavan rikosepäilyn vuoksi. Tietojen massatallentamisen pitää olla kielletty. Tämä ei koske vain Yhdysvaltoja vaan myös EU-maita ja esimerkiksi Venäjää ja Kiinaa, joiden harjoittamasta vakoilusta on uutisoitu vähemmän.

Millaiset keinot EU-mailla tulisi olla kansalaisten seurantaan?
Kansalaisten valtiolliseen seurantaan ei pidä ottaa uusia teknisiä keinoja kuten autoilijoiden satelliittivalvontaa. Kansalaisten seurannan ilman selvää ja vakavaa rikosepäilyä pitäisi olla kielletty.

Absoluuttinen, EU-tasolla määrätty verkkoneutraliteetti -- kyllä vai ei?
Kyllä.

Harri Kivistö

Millaisena pidätte EU:n kilpailukykyä digitaalisilla markkinoilla ja miten kehittäisitte sitä?
EU:n kilpailukyky on varsin heikko digitaalisilla markkinoilla. Ratkaisu on periaatteessa yksinkertainen: pitäisi luoda yhteiset EU:n digitaaliset sisämarkkinat yhtenäistämällä tekijänoikeuslainsäädäntö, "nettilainsäädäntö" sekä muu digitaaliseen kaupankäyntiin ja digitaalisiin oikeuksiin liittyvä lainsäädäntö. Projekti on hurja mutta se on jo käynnissä.

Millä tavoin patentti- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä pitäisi kehittää ja minkä takia?
Nykyinen patenttijärjestelmä on kestämättömällä pohjalla ja siitä pitäisi kokonaan luopua. Tekijänoikeusjärjestelmä on vielä pelastettavissa järkeväksi. Ensisijaisesti teosten suoja-aikoja tulisi radikaalisti rajoittaa, tulisi liittää tekijänoikeus vahvemmin juuri nimensä mukaisesti tekijään niin ettei sitä voi myydä eteenpäin eikä periä (ei muitakaan oikeuksia noin vain myydä kauppatavarana), pitäisi mahdollistaa digitaalisen sisällön vapaa epäkaupallinen kopiointi, sekä pitäisi helpottaa kaikkien teosten uusiokäyttöä, remiksausta, modausta jne jne.

Internet ja tietokone ovat muuttamassa nyt taloutta ja yhteiskuntaa erittäin radikaalisti. Miten murros tulisi ottaa huomioon koulutuksessa? 
Ohjelmoinnin tulisi olla aivan välttämätön aine peruskoulussa. Jokaisen ei tarvitse osata varsinaisesti ohjelmoida kunnolla, vaan se voi olla valinnaista, mutta jokaisen tulisi lähtökohtaisesti ymmärtää miten tietokoneet ja niissä olevat ohjelmat toimivat ja saada eväät oppia lisää itse. Lisäksi tulisi opettaa kaikille tietoturvan periaatteita.

Mitä mieltä olette Yhdysvaltojen harjoittamasta laajasta vakoilusta, jonka Edward Snowden paljasti viime vuonna?
Yksityisyys on jokaisen kansalaisen oikeus jota ei saa missään nimessä loukata ilman vakavaa rikosepäilyä.

Millaiset keinot EU-mailla tulisi olla kansalaisten seurantaan?
Kansalaisten seurantaan ei tulisi EU:lla olla minkäänlaisia keinoja. jäsenmaat toki voivat tallentaa sellaisia tietoja jotka ovat tarpeellisia yhteiskunnallisessa toiminnassa mutta aina kansalaisten luvalla tai heidän aloitteestaan.

Absoluuttinen, EU-tasolla määrätty verkkoneutraliteetti -- kyllä vai ei?
Kyllä. Ehdottomasti kyllä.

Jonna Purojärvi

Millaisena pidätte EU:n kilpailukykyä digitaalisilla markkinoilla ja miten kehittäisitte sitä?
EU:n tämän hetkinen kilpailukyky on kohtalaisen hyvällä mallilla, vaan kehitettävää riittää. Olen pitkälti samassa linjassa EU:n tavoitteiden kanssa, jossa todetaan muun muassa digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisen tarvitsevan kansallisten esteiden poistamista verkossa tapahtuvilta liiketoimilta.

Millä tavoin patentti- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä pitäisi kehittää ja minkä takia?
Patentti- ja tekijänoikeuksien aikoja tulisi lyhentää tai poistaa kokonaan ja pyrkiä maksimoimaan yhteisen hyödyn saanti. Emme voi jatkaa maailmassa, jossa taide ja kulttuuri jakaa kansaa sen yhdistämisen sijaan. Vielä mahdottomampaa on hyväksyä sellaisten patentoitujen asioiden panttaaminen, jotka voivat pelastaa henkiä tai muutoin yleisesti parantaa niin yhteis-, kuin koko ihmiskuntaa. Tekijöille oikeudenmukainen korvaus on turvattava muilla keinoin, samalla kun ulkopuolisten tahojen mahdollisuus hyötyä taloudellisesti tekijöiden tuotoksilla on vähennettävä.

Internet ja tietokone ovat muuttamassa nyt taloutta ja yhteiskuntaa erittäin radikaalisti. Miten murros tulisi ottaa huomioon koulutuksessa? 
Tiedonkäsittelytaitojen, kriittisyyden ja medialukutaidon lisääminen on ensiarvoisen tärkeää. Tiivistäen voisi sanoa, että filosofista ajattelutapaa kannustava, keskusteleva ilmapiiri on voitava luoda. Eritoten erilaiset tyypilliset virhepäätelmät tulisi jokaisen ymmärtää, sillä niiden tunnistaminen tietoa etsiessä auttaa nopeasti hylkäämään väärän tiedon. Keskustelun suhteen köyhä ympäristö tukahduttaa turhaan lasten ja nuorten luontaista uteliaisuutta ja vähentää kriittisyyttä. 

Mitä mieltä olette Yhdysvaltojen harjoittamasta laajasta vakoilusta, jonka Edward Snowden paljasti viime vuonna?
Järkyttävällä tavalla yksityisyydensuojaa loukkaavaa toimintaa. Monissa tapauksissa tiedetysti kyseessä myös törkeää etnisyyteen pohjaavaa profilointia. Sivistyneeksi itseään kutsuva länsimaa ei yksiselitteisesti voi toimia näin.

Millaiset keinot EU-mailla tulisi olla kansalaisten seurantaan?
Ei minkäänlaisia. EU:n tulisi päinvastoin kieltää jäsenvaltioiltaan kansalaistensa seuranta yksityisyyttä loukkaavana toimena.

Absoluuttinen, EU-tasolla määrätty verkkoneutraliteetti -- kyllä vai ei?
Kyllä.

Ahto Apajalahti

Millaisena pidätte EU:n kilpailukykyä digitaalisilla markkinoilla ja miten kehittäisitte sitä?
EU:n digitaalimarkkinoiden ongelmana on se, että edelleenkin EU-alueella on 28 erilaista käytäntöä tietosuojan, kuluttajansuojan, tekijänoikeuksien ja verkkopalveluiden ylläpitäjien vastuuvapauden suhteen. Jos EU:lle luotaisiin todella yhtenäinen digitaalimarkkina-alue, tästä voisi tulla jopa 500 miljardia lisää EU-alueen bruttokansantuotteeseen. Digitaalimarkkinoiden kehittämisen puolestapuhujia löytyy kyllä eri puolueista, mutta piraatit ovat ainoita, jotka haluavat toteuttaa ne siten, että kuluttajansuoja, yksityisyys ja sananvapaus säilyvät.

Millä tavoin patentti- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä pitäisi kehittää ja minkä takia?
EU-tasolla ensinnäkin pitäisi pakottaa tekijänoikeusjärjestöt yhteistyöhön siten, että teoksia voisi helposti lisensoida koko EU-aluetta koskevaan käyttöön. Kukin jäsenmaa voi EU-direktiivin antaman liikkumavaran puitteissa dekriminalisoida yksityishenkilöiden tiedostonjakamisen. Tekijänoikeuksien valvonnan varjolla tapahtuva verkkopalveluiden sensuroiminen pitäisi EU-tasolla kieltää sananvapautta loukkaavana. Patenttijärjestelmästä pitäisi pikku hiljaa päästä eroon.

Internet ja tietokone ovat muuttamassa nyt taloutta ja yhteiskuntaa erittäin radikaalisti. Miten murros tulisi ottaa huomioon koulutuksessa? 
Ensinnäkään ei kannata olettaa, että lapset ja nuoret osaisivat tietokoneen hyötykäyttöä automaattisesti, vaan näitä taitoja pitää opettaa. Mediakasvatus pitää tuoda yhä vahvemmin kouluihin, samoin kuin yleisemmin kriittiseen ajatteluun ja lähdekritiikkiin kasvattaminen.

En ole erityisen huolestunut Suomen jälkeenjäämisestä teknologian käytössä opetuksessa. Opetusteknologiaa kannattaa kehittää sitä mukaa kun opettajat kokevat sen omaksumisen mielekkääksi. Ei pidä mennä teknologia edellä. Ohjelmoinnin ottamista opetussuunnitelmaan pakollisena aineena en pidä välttämättömänä, koska käytännössä se tarkoittaisi jostain muusta luopumista. Suomen mallissa on lyhyet koulupäivät, mikä rajoittaa sitä mitä kaikkea voidaan opettaa. Ohjelmointia voidaan kuitenkin painottaa nykyistä enemmän valinnaisaineena ja harrastuksena, mistä lapsille suunnattu Koodikoulu on hyvä esimerkki.

EU-tasolla Piraattipuolue kannattaa, että EU-budjetin painopistettä siirretään pois maataloustuista ja tieteen ja teknologian rahoituksen suuntaan. Yleisestiottaen koulutuksen yksityiskohdat kuuluvat jäsenvaltioiden omaan päätösvaltaan.

Mitä mieltä olette Yhdysvaltojen harjoittamasta laajasta vakoilusta, jonka Edward Snowden paljasti viime vuonna?
Viestien massavalvonta on yksiselitteisesti ihmisoikeusrikos. Piraattipuolue on vastustanut tällaista valvontaa perustamisestaan lähtien. Piraattien kanta sai huhtikuussa arvovaltaista tukea EU-tuomioistuimelta, joka totesi nykyisen teletietojen tallennusvelvollisuuden rikkovan ihmisoikeuksia. Yhdysvallat on tällaista vakoilua harjoittanut jo kauan. EU-parlamentti totesi jo vuonna 2001 julkaistussa, netissä kaikkien saatavilla olevassa raportissaan silloisen Echelon-nimisen vakoilujärjestelmän olemassaolon. Snowdenin paljastama Prism on lähinnä seuraavan sukupolven versio Echelonista. Tieto tästä olisi siis ollut kenen tahansa saatavilla, mutta aiemmin ketään ei ole oikein kiinnostanut. Suurtenkin puolueiden edustajat ovat nyt ottaneet asiaan kantaa, mutta ei kannata luottaa siihen, että heillä olisi oikeasti halua tehdä asialle jotain.

Piraateilla on ollut tässä selkeä vainu. Kun Ruotsin sotilastiedustelu FRA sai vuonna 2008 yhden maailman tehokkaimmista supertietokoneista ja alkoi vakoilla kaikkea tietoliikennettä, totesimme, että todennäköisesti tietoja on tarkoitus kaupata jollekin kolmannelle osapuolelle. Nyt Snowden-paljastusten jälkiselvittelyissä on tullut ilmi, että FRA antoi tietoja brittitiedustelulle. Tämä FRA:n touhu ei tuolloin 2008 isoja puolueita kiinnostanut ja piraateilla on ollut jonkinmoinen foliohattumaine. Ehkä nyt tilanne ja arvostukset muuttuvat.

Millaiset keinot EU-mailla tulisi olla kansalaisten seurantaan?
Seurannan tulee kohdistua vain niihin, joita on syytä epäillä rikoksesta. Kannattaa muistaa, että nykyisenkaltaista seurantaa on harjoitettu vain joitakin vuosia, ja kyllä sitä ennenkin saatiin rikoksia selvitettyä ja ehkäistyä. Tavallisen ihmisen arkielämän kannalta käytännössä suurempi ongelma on kuitenkin se, miten yksityiset verkkopalvelut keräävät ja käyttävät tietoa. Jokaisella pitäisi olla käytännössä mahdollisuus päättää siitä, mitä hänestä kerätään ja mihin tietoja käytetään. EU-tasolla tulisi säätää, että viihde-elektroniikka ja kodinkoneet eivät oletusarvoisesti saa lähettää itsestään tietoja mihinkään.

Absoluuttinen, EU-tasolla määrätty verkkoneutraliteetti -- kyllä vai ei?
Kyllä.

Saara Siintola

Millaisena pidätte EU:n kilpailukykyä digitaalisilla markkinoilla ja miten kehittäisitte sitä?
EU: kilpailukyvyn kehittäminen digitaalisilla markkinoilla on eräs lähitulevaisuutemme tärkeimmistä tavoitteista. Nykyisten neljän vapaan liikkuvuuden rinnalle tulee nostaa viides, ajatusten, ideoiden ja informaation vapaa liikkuvuus. Tekijänoikeudet tai muu lainsäädäntö eivät saa estää ideoiden ja ajatusten vaihtoa tai informaatioon pääsyä. Markkinoita tulee yhtenäistää lakkauttamalla nykymallin mukaiset, perusteettomat hyvitysmaksut EU:n laajuisesti.

Millä tavoin patentti- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä pitäisi kehittää ja minkä takia?
Teosten ei-kaupallinen kopiointi ja muokkaaminen tulee laillistaa ja kaupallinen suoja-aika lyhentää enintään kymmeneen vuoteen teoksen julkaisusta. Yksityisestä kopioinnista on yhteiskunnalle merkittävää hyötyä. Kriminalisoituna sen valvominen edellyttäisi käytännössä yksityisyyden suojan romuttamista. Nykyinen kaupallinen suoja-aika (tekijän elinikä + 70 vuotta) palvelee lähinnä monikansallisten suuryritysten intressejä, yhteiskunnan ja tekijöiden kustannuksella.  

Nykyinen patenttijärjestelmä tulee lakkauttaa, ja etsiä sille tapauskohtaisen harkinnan mukaan vaihtoehtoja, jotka eivät aiheuta merkittävää haittaa yhteiskunnalle. Koko ihmiskunnan kehitys perustuu siihen tosiasiaan, että me kopioimme ja opimme toisiltamme. Turhan patentin myöntäminen vaikeuttaa muiden kehitystyötä, heikentää kilpailua ja estää optimaalisten teknisten ratkaisujen tekemistä uusissa tuotteissa. Geenipatentteja en hyväksy missään olosuhteissa.

Internet ja tietokone ovat muuttamassa nyt taloutta ja yhteiskuntaa erittäin radikaalisti. Miten murros tulisi ottaa huomioon koulutuksessa? 
Tiedon ulkoa pänttäämisen sijaan kouluissa tulisi nykyistä enemmän keskittyä tiedonhaun ja lähdekritiikin opiskeluun. Pidän myös esimerkiksi ohjelmoinnin ja tietoteknisten laitteiden käytön perusteiden opettamista koulussa hyvänä ajatuksena. Julkisilla rahoilla tuotettujen oppimateriaalien tulee olla vapaasti käytettävissä ja jatkokehitettävissä ilman tekijänoikeudellisia rajoituksia. Oppimateriaaleina tulee suosia ensisijaisesti kaikille ilmaisia, avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja käyttöjärjestelmiä.

Mitä mieltä olette Yhdysvaltojen harjoittamasta laajasta vakoilusta, jonka Edward Snowden paljasti viime vuonna?
Yhdysvaltojen harjoittama vakoilu on vakava loukkaus ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia kohtaan, ja uhkaa siten koko demokraattisen yhteiskunnan perusteita. Suomen ja EU:n tulee pitää asiaa aktiivisesti esillä ja pyrkiä kaikin keinoin suojelemaan kansalaisiaan vakoilulta. Ihmisoikeusrikkomuksia paljastaville tietovuotajille tulee tarpeen vaatiessa myöntää turvapaikka.

Millaiset keinot EU-mailla tulisi olla kansalaisten seurantaan?
Ainoastaan vakavista rikoksista epäiltyjä kansalaisia tulee voida seurata, ja silloinkin aina tuomioistuimen päätöksellä. Esimerkiksi huumausaineen käyttörikos tai tekijänoikeusrikkomus ei ole riittävä peruste henkilöön kohdistuvalle vakoilulle. Vastustan ankarasti esimerkiksi autojen satelliittivalvontaa.

Absoluuttinen, EU-tasolla määrätty verkkoneutraliteetti -- kyllä vai ei?
Kyllä. Julkisen Internet-yhteyttä tarjoavan tahon ei tule rajoittaa täysivaltaisen aikuisen verkkosisältöihin pääsyä. Palvelun tarjoajaa ei myöskään pidä missään olosuhteissa asettaa vastuuseen palvelun käyttäjän tekemisistä. Linkittämistä on kohdeltava neutraalina aineistoon viittaamisena. Linkittäjää ei tule voida asettaa vastuuseen linkin takaa löytyvästä sisällöstä; eihän esimerkiksi Mein Kampf-teoksen nimen mainitsijaakaan aseteta syytteeseen kirjan sisältämistä näkemyksistä.

Kirjoittaja: Manu Pitkänen

Sisältö