AfterDawn logo

Yleisopas digiTV (DVB) -tallenteiden käsittelyyn

Televisiolähetysten digitalisoituminen ja tallentavien digiboksien yleistyminen on tehnyt tallennettujen ohjelmien siirtämisen ja käsittelyn aiempaa helpommaksi. Samalla tarjolla on entistä monipuolisemmat mahdollisuudet korjailla, muuntaa ja arkistoida tallentamiaan ohjelmia. Niistä voi esimerkiksi karsia mainokset pois, muuntaa ohjelmat eri mediasoittimien ymmärtämään muotoon tai arkistoida DVD-levylle.

Tietokoneen toisto-ohjelmat ja DVD-levyjen valmistukseen käytetyt authorointiohjelmat eivät kuitenkaan suoraan ymmärrä digiTV-lähetyksissä käytettyä DVB-videovirtaa, vaan ennen videon katselemista koneella tai jatkokäsittelyä pitää tallenne yleensä käsitellä yleisempien ohjelmien ymmärtämään muotoon. Tämän jälkeenkin harrastelijatallentajalla on useita eri toimintavaihtoehtoja halutusta päämäärästä ja käytetystä laitteistosta riippuen. Vasta-alkajalla meneekin helposti sormi suuhun, ja videoiden työstämisessä kokeneemmatkin tarvitsevat usein muistitukea siitä, miten eri työvaiheet menivätkään.

AfterDawnin opaskokoelma sisältää joukon oppaita, joissa käydään läpi digivideoiden käsittelyn eri työvaiheita. Oikean oppaan poimiminen usein kryptisesti nimettyjen oppaiden joukosta voi olla hankalaa, varsinkaan jos ei oikein tiedä edes mitä etsiä. Tämä opas on tarkoitettu kattavaksi avainoppaaksi, jossa käydään yleisellä tasolla läpi digiTV-tallenteiden käsittelyn eri vaiheet ja mahdollisuudet. Opas ohjaa lukijan aina tarpeen tullen työvaiheet tarkemmin selittävän oppaan tai lisätietouden pariin.

Yleiset työvaiheet

Kotitallentajalla voi olla monenlaisia suunnitelmia suosikkiohjelmalleen. Ohjelma voidaRiippumatta siitä, mikä on tallenteiden käsittelyn lopullinen päämäärä, ovat käsittelyn ensimmäiset vaiheet aina samat. Tallenteet pitää aina siirtää digiboksista tietokoneelle ja tämän jälkeen muuntaa DVB-muodosta jatkokäsittelyohjelmien ymmärtämään yleisempään muotoon demuxaamalla. Tallenteista erotetaan tällöin kuva- ja ääniraidat erillisiksi tiedostoiksi sekä Ylen ja maksukanavien ohjelmien kohdalla myös tekstitykset. Samalla tallenteita käsitellään usein lievästi, esimerkiksi poistamalla turhat pätkät kuten mainokset. Käydään ensin läpi nämä vaiheet.

Yleiset työvaiheet
1. Siirrä tallenteet koneelle
2. Käsittele ne ProjectX:llä (demuxaus)
3. Authoroi DVD ja polta muunnetut tallenteet DVD:lle TAI
Muunna tallenteet AVI/MKV/DivX/XviD -muotoon.

1. Ohjelmat digiboksista koneelle

Työvaihe
1. Siirto koneelle > 2. Demuxaus (ProjectX) > 3. Jatkokäsittely > 4. Muuntaminen/siirtäminen haluttuun muotoon
Tässä työvaiheessa digiboksilla tallennettu ohjelma siirretään tietokoneelle.

Ensimmäinen työvaihe digiTV-tallenteiden käsittelyssä aina tallennettujen ohjelmien siirtäminen digiboksin kovalevyltä tietokoneelle, jolla käsittely tehdään. Aloitetaan siis siitä. Jotta siirto onnistuisi, pitää digiboksissa olla kaksisuuntainen tiedonsiirtoväylä, joka yleisimmin on laitteen takaa löytyvä USB-portti. Tällaisia bokseja ovat mm. monet Handanin, Humaxin, ProCasterin ja Topfieldin mallit. Siirtäminen saattaa mallista riippuen vaatia joko ainoastaan USB-kaapelin kytkemisen boksin ja tietokoneen välille tai tämän lisäksi erillisen siirto-ohjelman, joka yleensä on ladattavissa valmistajan nettisivuilta. Joissain kehittyneimmissä digibokseissa voi myös olla ethernet-liitin, ja on olemassa myös digibokseja, joista kovalevyn saa helposti irrotettua boksista. Tällöin helpoin ja nopein tapa siirtää ohjelmat tietokoneelle voi olla kovalevyn kytkeminen tietokoneeseen, etenkin jos käytettävissä on ulkoinen kovalevykotelo tai kovalevykelkka.

Kuten yllä olevasta listasta voi päätellä, on siirtomenetelmä hyvin riippuvainen digiboksin valmistajasta ja mallista. Tämän vuoksi kannattaakin turvautua ensi sijassa boksin käyttöohjekirjaan ja valmistajan kotisivuihin ja selvittää niiden avulla, mikä on paras ja helpoin tapa siirtää tallenteet laitteesta ulos. Alla on lista yleisimpien digiboksivalmistajien laitteissa käytetyistä tiedonsiirto-ohjelmista sekä linkit ohjelmien lataussivuille. Mikäli ongelmia ilmenee, voi apua hakea myös esimerkiksi hakukoneen kautta tai AfterDawnin DigiTV-keskustelualueen kautta.

Eri digiboksien käyttämiä siirto-ohjelmia
Valmistaja Ohjelma (ja linkki lataussivulle)
Handan Handan SW-Loader (lataa täältä)
Humax Media eLinker (lataa täältä)
Maximum PVR Managaer (lataa täältä)
ProCaster Ei erillistä ohjelmaa (ohjeita käyttöoppaissa)
Topfield Altair (lataa täältä)

2. DVB-tallenteiden valmistelu jatkokäsittelyyn

Työvaihe
1. Siirto koneelle > 2. Demuxaus (ProjectX) > 3. Jatkokäsittely > 4. Muuntaminen/siirtäminen haluttuun muotoon

Tässä työvaiheessa digiboksin DVB-tallenne muunnetaan tietokoneohjelmien paremmin ymmärtämään muotoon.

Kun ohjelmat on siirretty tietokoneelle, on seuraava käsittelyn vaihe tallenteiden muuntaminen DVB-virtamuodosta demuxattuun MPEG-muotoon, jota useimmat jatkokäsittelyyn käytetyt ohjelmat ymmärtävät. Demuxaukseen on tarjolla useita vaihtoehtoisia ohjelmia. Hyvä ja ilmainen työkalu operaatioon on ProjectX, jonka käytöstä on oma kattava opas. Käsittelyn seuraava vaihe on siis valmistella videot ProjectX-oppaan ohjeiden mukaisesti:

Kun olet käsitellyt tallenteen ProjectX:llä, voit palata tähän oppaaseen lisäohjeita varten.

3. Tallenteiden jatkokäsittely

Työvaihe
1. Siirto koneelle > 2. Demuxaus (ProjectX) > 3. Jatkokäsittely > 4. Muuntaminen/siirtäminen haluttuun muotoon

Tässä työvaiheessa tallennetta jatko käsitellään tarpeen mukaan. Tallenteesta leikataan pois esimerkiksi vielä mukana olevat turhat pätkät, kuten vaikkapa mainokset. Vaiheen voi ohittaa, mikäli tarvetta käsittelyyn ei ole. Lisäksi mikäli tallenteessa on irtotekstit (kuten Ylen lähetyksissä tai maksukanavilla), kannattaa leikkaaminen hoitaa jo ProjectX:llä. ProjectX:n korvaavaa irtotekstitysten leikkaamisen hallitsevaa ohjelmaa on nimittäin erittäin hankala löytää.

Yksi työkalu mainosten (ja muiden pätkien) poistamiseen on Cuttermaran. Toistaiseksi ohjelman käyttöön ei ole suomenkielistä opasta, mutta sivustoltamme löytyy kyllä englanninkielinen ohjeistus ohjelman käyttöön.

4. Tallenteiden vieminen haluttuun muotoon

Työvaihe
1. Siirto koneelle > 2. Demuxaus (ProjectX) > 3. Jatkokäsittely > 4. Muuntaminen/siirtäminen haluttuun muotoon

4.1 Tallenteiden polttaminen DVD-levylle

Mikäli tarkoituksenasi on siirtää editoimasi videot DVD-levylle (esimerkiksi arkistointia varten), on seuraava työvaihe DVD-levyn authorointi. Authorointi tarkoittaa videotiedostojen muuntamista DVD-levyillä käytettyyn MPEG2 TS (Transport Stream) -muotoon sekä haluttujen lisäominaisuuksien rakentamista. Authorointivaiheessa levyyn siis lisätään myös tekstitykset, eri ääniraidat ja mahdolliset valikkorakenteet. Vasta authoroinnin jälkeen videot voi polttaa DVD-levylle.

Kun DVB-tallenteet on ensin demuxattu ProjectX:llä, tapahtuu DVD-levyn authorointi samoin kuin minkä tahansa videotiedoston kohdalla. Erinomaisena apuna tässä kohti toimii AfterDawnin DVD-authrointi-opas. Opas tarjoaa authrointivinkkejä parille hyvälle ilmaisohjelmalle, ja mukana on myös opastus usein ongelmallisten DVB-tekstitysten korjaamiseen.

4.2 Tallenteiden muuntaminen AVI/MKV/DivX/XviD -muotoon

Joskus voi olla tarpeen muuntaa digiTV-tallenteet johonkin toiseen tiedostomuotoon, kuten AVI-, MKV-, DivX-, XviD- tai MPEG-muotoon. Tällainen tarve voi syntyä, mikäli haluaa katsella tallenteita tietokoneelta tai jollain toisella mediasoittimella, kuten Xbox 360 ja PlayStation 3 -pelikonsoleilla tai esimerkiksi iPodilla.

Ennen kuin tallenteet pääsee muuntamaan haluttuun muotoon, pitää ensin käydä läpi kohtien 1 ja 2 vaiheet, eli tiedostojen siirto koneelle ja demuxaus käyttäen ProjectX:ää. Tämän jälkeen demuxatut tiedostot yhdistetään yhdeksi paketiksi. Tähän on useita vaihtoehtoja:


  • StaxRip
  • TMPGEnc
  • Mencoder

Vaihtoehdoista StaxRip on itse asiassa lähes kaiken kattava "yhden pysäkin" ohjelma, joka osaa hyödyntää monia muitakin ohjelmia aputyökaluinaan. TMPGEnc on helppo tapa muxata tiedostot normaaleiksi MPEG-tiedostoiksi ja Mencoder on komentorivin kautta käytettävä työkalu, joka voi TMPGEncin tapaan luoda MPEG-tiedostoja. Mencoder on ilmainen, mutta TMPGEncin käyttö on rajoitettu 30 päivään.

TMPGEncin ja Mencoderin käyttöön löytyy opastusta jo aiemmin mainitusta DVD-authorointioppaasta:

StaxRip on vaihtoehdoista monipuolisin, mutta sen asentaminen vaatii hieman enemmän työtä (tosin vain kerran). Ohjelman käyttöön on rakenteilla oma opas.

Loppusanat

DigiTV-tallenteiden käsittely tietokoneella antaa monipuoliset mahdollisuudet muokata raakatallenteita haluamallaan tavalla. Suurin ongelma on se, että ohjelmien oppimiskynnys on vielä hieman jyrkkä, eli alkuun pääseminen vaatii vaivaa. Mikäli tietokoneen käyttö apuna tuntuu ylivoimaiselta, on hyvä muistaa, että on olemassa myös vaihtoehtoisia tapoja arkistoida digiTV-tallenteita. Tallenteet voi esimerkiksi kopioida VHS-kasetille tai tallentavalle DVD:lle. Näihin toimintatapoihin liittyy valitettavasti kuvanlaadun heikkeneminen, ja tallenteiden editoiminen on usein erittäin rajallista ja vaikeaa.

AfterDawnin oppaissa keskitytään neuvomaan videokäsittelyä käyttäen eri ohjelmia, joten vaihtoehtoisia työtapoja harkitessa joutuu valitettavasti turvautumaan muihin tietolähteisiin. Apua saa kuitenkin esimerkiksi keskustelualueiltamme, jossa aktiivinen käyttäjäkuntamme opastaa kanssakulkijoita.

Tämän oppaan tarkoitus on toimia lähtökohtana digitaalisten tallenteiden käsittelyyn. Opasta tullaan päivittämään aina sitä mukaa, kun suositellut työtavat ja AfterDawnin opasvalikoima päivittyy. Mikäli sinulla on ideoita oppaan kehittämiseksi, jokin asia jäi epäselväksi tai huomaat virheellistä tietoa oppaassa, ota rohkeasti yhteyttä! Voit esimerkiksi lähettää yksityisviestin tai lähettää palautetta palautelomakkeen avulla

Kirjoittaja: Matti Robinson