AfterDawn logo

Yleistä tableteiden video- ja audio-ominaisuuksista


Sekä 770:n että N8x0:n rauta rajoittaa sitä, millaisia videoita laite voi toistaa. Nämä rajoitukset tulee luonnollisesti huomioida, kun muuntaa videoitaan laitteelleen sopivaksi. Muunnettaessa videoita tableteille onkin tärkeää löytää sopiva tasapaino tarkkuuden (resoluutio), ruutunopeuden (fps) ja informaatiomäärän (kbps) väliltä.

Resoluutio

Ensimmäinen ongelma on sopivan resoluution valinta. Lähtökohdaksi on hyvä ottaa laitteen näytön koko, joka on kaikissa tableteissa on samanlainen 800x480-pikselin ruutu. Tabletit pyörittävät videoita joko koko näytön tilassa tai ikkunassa, jolloin tarkkuus on 800x360 pikseliä. Molemmissa tapauksissa kuvasuhde on 15:9, eli ei aivan sama kuin normaali laajakulma 16:9. Ero on kuitenkin hyvin pieni, eikä juuri haittaa katselua. Tarvittaessa laitteet lisäävät mustat palkit näytön reunoille.

Yleensä näytön natiiviresoluutio on paras valinta videoidenkin resoluutioksi. Internet Tableteiden kohdalla tämä ei kuitenkaan päde, sillä laitteet tukevat 800x480-resoluutioisen videon toistoa huonosti. Jopa uudemmat tabletit alkavat yskiä nopeasti, jos video on resoluutioltaan 800x480 ja sisältää vähänkään toimintaa. Testien ja eri lähteiden tietojen perusteella optimiresoluutio onkin uusille N8x0-laitteille puolet natiiviresoluutiosta, eli 400x240, ja 770:lla hieman tämän alle.

Käydäänpä laitteiden suorituskykyä hieman tarkemmin läpi. Kaikilla tableteilla videoiden pysty- ja vaakamittojen pitäisi olla 16 moninkertoja. Vanhemman 770:n mediasoitin pystyy toistamaan sujuvasti maksimissaan noin 352x288-resoluution videota. N800 ja N810 taas pystyvät toistamaan kaikkia 770:n tukemia resoluutioita sekä lisäksi 400x240-resoluutiota.

Kuten todettua, on N8x0:lla (tai Mplayerilla videoita katseltaessa) paras resoluutio 400x240. Sen sijaan 770:n vakiosoitinta käytettäessä on tyytyminen 352x288-resoluutioon tavallisissa videoissa ja 288x208-resoluutioon toimintaa sisältävien videoiden kohdalla.

Mplayer-sovellus on videoiden toistossa tablettien omaa toisto-ohjelmaa notkeampi, ja pystyy molemmilla laitteilla toistamaan myös videoita, joiden resoluutio on 400x420, 400x480 tai 800x240. Kuitenkin käytännössä sekä 770:n että N8x0-laitteiden rajat tulevat vastaan jo alhaisemmilla resoluutioilla, joten laitteen natiiviresoluutiota (800x480) ei kannata edes tavoitella.

FPS -- Frames Per Second

Seuraava ongelma on valita, kuinka monta kuvaruutua sekunnissa (engl. frames per second, fps) halutaan näyttää. Yleinen sääntö videoissa on, että mentäessä alle 24:n kuvan sekunnissa alkaa silmä havaita nykimistä kuvan liikkeessä. Tässä suhteessa tableteiden kanssa harmaita hiuksia aiheuttaa se, etteivät laitteet tahdo jaksaa pyörittää yli 25 fps -videoita. Tasapaino on kuitenkin jälleen löydettävissä.

Tableteiden kanssa järkevä liukumavara on välillä 15-25 fps. Etenkin 770:n kanssa kannattaa harkita fps:n pudottamista, mikäli arvostaa resoluutiota (tai bitratea) enemmän kuin sulavaa kuvaa. Alhainen framerate voi olla hyvä valinta esimerkiksi kuvashow'lle, jossa tarkkuus on liikkeen sulavuutta tärkeämpää.

Toimintaelokuvissa tai muissa nopeaa liikettä sisältävissä videoissa sen sijaan kannattaa mieluummin pudottaa resoluutiota kuin kuvaruutunopeutta, sillä nopeassa toiminnassa vähäinen ruutujen määrä aiheuttaa katkonaisuutta liikkeeseen. Ilmiö on sama kuin katsoisi nopeasti liikkuvaa autoa samalla silmiään räpsytellen; auto näyttää "hyppivän" eteenpäin.

Karkeana nyrkkisääntönä voidaan pitää seuraavaa. Mikäli 770:n käyttäjät haluavat säilyttää videossaan alkuperäisen määrän kuvia sekunnissa (yleensä 25 fps tai 30 fps), pitää resoluutio pudottaa 288x160:een tai sen alle. N8x0:t suoriutuvat 24 fps nopeudesta, kunhan resoluutio ei ylitä arvoa 4000x240 ja bitrate on kohtalainen (~ alle 900 kbps).

Bitrate (bittinopeus)

Bitrate vaikuttaa merkittävästi kahteen asiaan. Ensinnäkin bitrate vaikuttaa siihen, kuinka paljon informaatiota sekunnin pätkä kuvaa (keskimäärin) sisältää. Mitä isompi arvo on, sitä enemmän yksityiskohtia jokainen ruutu voi sisältää. Toisekseen bitrate määrittää sen, kuinka paljon tilaa sekuntia videota (keskimäärin) vaatii. Esimerkiksi 10 minuutin videopätkä vaatii karkeasti arvioiden noin 70 megatavua tilaa, kun bitrate on 900 kbps, mutta vain 20 megatavua, kun bitrate pudotetaan 300 kbps;ään.

Kaikilla tableteilla suurin suositeltava bitrate on noin 800 kbps, vaikka laitteet pystyvätkin toistamaan myös suuremmalla bitratella koodattuja videoita. Järkevä haarukka on n. 300-800 kbps.

Tekstitykset

Tableteille ei ole saatavilla ohjelmaa, joka osaisi toistaa irrallisia tekstityksiä. Siksi tekstitykset pitää kiinnittää kuvaan muunnoksen yhteydessä, mikäli ne haluaa mukaan muunnettuun videoon. Osa ohjelmista (esim. Media Converter) osaa tehdä tämän suoraan.

Ääniraita

Ääniraita voi olla muodoltaan WMA, MP3, MP2 tai Real Audio. Myös OGG-koodekille saa tuen pluginilla. Ääniraitojen näytteenottotaajuus saa olla maksimissaan 44.1 kHz. Maksimissaan ääni kannattaa pakata 128 kbps:n mp3:ksi, mutta järkevä liukumaväli on 64-128 kbps.

Kirjoittaja: Ilkka Ketola

Sisältö