AfterDawn logo

Useiden tiedostojen käsittely työjonossa (Batch edit)


Joskus käsiteltävänä on kerralla suuri joukko videoita, kun esimerkiksi haluaa kerralla siivota tallentavan digiboksin arkistoissa olevista nauhoituksista turhat rönsyt pois. Tällöin voi olla mielekkäämpää käsitellä videot työjonossa (Batch mode). Käytännössä siis jokainen video ensin editoidaan (merkataan tehtävät muutokset), lisätään se työjonoon (batch) ja lopuksi jätetään ohjelma prosesoimaan kaikki muutokset kerralla.

Ensimmäinen työvaihe on videotiedostojen editointi. Tämä tehdään aivan kuten oppaassa on jo aiemmin esitetty. Ainoa eroavaisuus on, että editoitu tiedosto tallennetaan projektina, jotta se voidaan myöhemmin lisätä työjonoon. Voit myös luoda projektin ja jonon automaattisesti valitsemalla File>Queue To Batch tai painamalla Ctrl+B editoidessasi tiedostoa. Automaattinen luonti kuitenkin edellyttää, että työjono on ensin luotu seuraavan kappaleen ohjeiden mukaisesti.

Batch Builder

Batch Builder on VideoReDo Plussan sisäänrakennettu työkalu työjonojen käsittelyyn. Ennen kuin tiedostoja voi lisätä jonoon, täytyy työjono luoda. Mene Tools-valikon kohtaan Start Batch Manager, jolloin pääset muokkaamaan Batch Builderin asetuksia.

Destination Folder -kenttä määrittää, mihin käsitellyt videot tallennetaan. Voit selata haluamasi hakemiston ...-napin kautta.

Destination Modifier on merkkijono, joka lisätään jokaiseen lähdetiedoston nimeen tallennettaessa. Poikkeuksena on merkkijonot, jotka alkavat joko "-" tai "_". Nämä merkkijonot lisätään tiedostonimen loppuun ennen tiedostopäätettä. Esimerkiksi "-"-merkki muuttaisi tiedoston nimeä seuraavasti: "video1.mpg" --> "fb1-001.mpg".

Run Silently -valinnan ollessa aktiivinen ohjelma ei kerro käsittelyn etenemisestä informaatioikkunalla.

Valinta .BPRJ Disposition taas määrittää, mitä automaattisesti luodulle työjonolle tehdään prosessoinnin valmistuttua. Voit joko säilyttää (keep) tai poistaa (delete) tiedoston. Vaikka valitset poistamisen, ei ohjelma tuhoa tiedostoa ennen kuin kaikki jonon projektitiedostot on käsitelty valmiiksi.

Kuten jo mainittua, tiedostoja voi lisätä joko suoraan VideoReDo Plussan editointi-ikkunasta tai sitten Batch Builder -ikkunasta. Lisätäksesi tiedostoja jonoon Batch Builderin valintaikkunan kautta paina Source Project / File -kentän vieressä olevaa ...-nappia. Hae avautuvasta ikkunasta haluamasi tiedosto. Mikäli haluat lisätä useita tiedostoja samasta kansiosta, voit valita ne painamalla Shift- tai Ctrl-näppäintä. Jos valitset vain yhden tiedoston, tulee valittu työ vielä lisätä listaan Add Entry -painikkeella.

Valittuasi tiedostot ne näkyvät työjonossa, jossa näkyy myös lähdetiedoston ja luotavan tiedoston nimi sekä luotavan tiedoston tiedostotyyppi. Voit poistaa työn jonosta napauttamalla hiiren valintapainiketta nimen päällä ja painamalla sitten Remove-näppäintä ruudun alareunasta.

Mikäli haluat vielä jatkaa editointia, niin voit valita Done. Mikäli Bach Builder kysyy, haluatko tallentaa muutokset, vastaa kyllä. Save Commands -napilla voit luoda komentotiedoston (Windows .CMD), jonka avulla työjonon prosessoinnin voi myöhemmin käynnistää esimerkiksi Windows Schedulerin tai komentotulkin kautta. Helpoin tapa aloittaa valmiin työjonon käsittely on kuitenkin painaa Save and Execute -nappia, joka tallentaa CMD-tiedoston ja aloittaa käsittelyn välittömästi.

Kirjoittaja: Ilkka Ketola

Sisältö