AfterDawn logo

Ad-Detective


Ad-Detective eli "mainosetsivä" on työkalu, joka etsii mainokset videosta. Mainoskatkot pyritään tunnistamaan samalla tavoin kuin monet DVD:n poltto-ohjelmat tunnistavat kohtauksen vaihtumiset kappalejakoja varten, eli etsimällä voimakkaita äkillisiä muutoksia videon sisällössä. VideoReDo Plus merkkaakin jokaisen tunnistamansa muutoksen kohtaukseksi (scene), ja usein merkit sattuvat melko hyvin kohdalleen. Luonnollisesti merkkejä voi käyttää myös kappalejaon perusteena. Tarve tälle voi olla etenkin, jos on yhdistämässä useita videopätkiä ja haluaa merkata vaihtumiskohdat.

Ad-Detectiven asetukset

Asetetaan kaikki valmiiksi mainosten poisto-operaatiota varten. Ensimmäisenä tarkista, että VideoReDo Plus toimii leikkaustilassa, eli valinnoilla merkitään poistettavat osuudet videosta. Asetuksen voit tarkistaa yläreunan Tools>Options... -valikon General Parameters -välilehdeltä. Editin Mode -asetuksen tulee olla arvossa Cut Mode.

Avaa nyt video, jota haluat editoida File>Open Video... -valikosta. Emme vielä aloita ediotointia, mutta videon pitää silti olla avattuna, että pääsemme muokkaamaan Ad-Detectiven asetuksia. Avatessasi videon saattaa VideoReDo alkaa automaattisesti toistamaan videota. Voit kelailla videota varmistaaksesi, että oikea video tuli avattua ja pysäyttää toiston pause-napilla.

Säädetään seuraavaksi Ad-Detectiven asetukset omien tarpeiden mukaisesti. Valitse yläreunan valikosta Ad-Detective>Set Ad-Detective Parameters, jolloin asetusvalikko avautuu.

Black Level Parameters -välilehti

Enable Black Level Detection -valinnan ollessa aktiivinen Ad-Detective etsii mustia kehyksiä tunnistaessaan kohtausten vaihtumisia. Valinnan alla on Detection Area -laatikko, jonka kuvan punainen alue on tunnistuksessa käytetty alue. Reunat kannattaa jättää huomioimatta, sillä niissä esiintyy useasti pakkauksesta ja lähetyksistä johtuvaa häiriötä, mikä sekoittaa tunnistuksen. Jokaisen reunan marginaalin voi säätää erikseen. Luvut ovat prosentteina, joten videon resoluutio ei vaikuta marginaalin suuruuteen. Alueen koko vaikuttaa myös tunnistusoperaation nopeuteen, etenkin kun videon resoluutio kasvaa. Mitä pienempi alue, sen nopeampaa ohjelma käy sen läpi.

Kynnysarvot

(Threshold Levels)

Mustien kehysten tunnistusherkkyytä voidaan määrittää kolmen parametrin avulla. Näitä parametrejä pääsee säätämään Black Level Parameters -välilehden oikessa reunassa. Syötetyt luvut kertovat kun ominaisuuden maksimiarvon, jolla kehystä vielä pidetään mustana.

Average Level eli keskitaso on kehyksen pikseleiden keskimääräinen intensiteetti, kun kuva on muutettu yksiväriseksi. Toisin sanoen kyseessä on siis luminanssin keskiarvo. Koska MPEG-videot koodataan yleensä siten, ettei luminanssi alita 16:ta, on arvo hyvin harvoin alle tämän rajan ja useimmiten sen yli.

Peak Level kertoo huippuarvon, jonka kehyksen yksittäinen pikseli saa korkeintaan saada. Mikäli arvon asettaa 16:een, ei ohjelma todennäköisesti löydä yhtään mustaa kehystä. Mikäli arvoksi taas syötetään 255 (tai usein 235:kin riittää), voi mikä tahansa kehys olla musta tämän parametrin puitteissa.

Max Contrast -parametrilla säädetään, kuinka suuri kahden pikselin luminanssin ero saa maksimissaan olla. Mitä pienempi arvo tähän kenttään syötetään, sitä yksisävyisempi kehyksen pitää olla, jotta se täyttää parametrin vaatimukset.

Kynnysarvojen säätämisen apuvälineet

Haluttujen parametrien arvojen löytäminen pelkkiä lukuarvoja syöttämällä voi joskus olla hankalaa kokeneellekin käyttäjälle. Tämän vuoksi ohjelmassa on mukana näppärä työkalu, jonka avulla saa selvitettyä, millä arvoilla tarkkailtavana oleva kehys kelpuutettaisiin mustana. Työkalu on samalla välilehdellä oleva Display / Set Levels -nappi. Nappia painamalla avautuu ruutu, joka kertoo nykyisen kehyksen valoisuuden sekä. Painamalla Set Value -nappia ohjelma kopioi näkyvät arvot parametrikenttiin.

Parempi, mutta hieman työläämpi vaihtoehto on valita mahdollisimman monta peräkkäistä mustaa ruutua ja sitten käyttää Train Using Current Sel -painiketta. Tällöin ohjelma etsii minimiarvot, joilla jokainen valinnan ruutu laskettaisiin mustaksi. Muista tyhjentää valinta ennen kuin aloitat varsinaisen mainosten skannaamisen, muuten ohjelma työstää ainoastaan valitsemasi mustan pätkän.

Enable Fast Search -valinta nopeuttaa videon läpikäyntiä. Valinnan ollessa aktiivinen Ad-Detective käy läpi ainoastaan I- ja P-kehykset, eli vain noin kolmanneksen koko sisällöstä. Mikäli mainosten ja ohjelman välissä on useita mustia kehyksiä peräkkäin, voi toimintoa käyttää melko huoletta. Parhaimmillaan hakunopeus tuplaantuu.

Reset To Defaults -napilla saa palautettua kenttiin oletusarvot. Toiminto voi olla tarpeellinen, mikäli tunnistus ei enää toimi toivotulla tavalla, etkä onnistu itse korjaamaan arvoja.

Common Parameters -välilehti

img right]https://cdn.afterdawn.fi/storage/pictures/VidReDo_mainospois03_common.png[/img]Ad-Detectiven asetuksien säätämiseen on myös toinen välilehti, Common Parameters, jossa määritetään yleisiä toiminnallisuuksia. Kolme valinnoista säätelee, missä tapauksissa käsittely pysäytetään. Pause Scan at Beginning of Block pysäyttää skannauksen, kun oletettu mainoskatko alkaa. Pause Scan at End of Block vastaavasti pysäyttää skannauksen, kun Ad-Detective olettaa katkon loppuvan. Halutessaan Pause Scan At Each Scene Change -valinnalla skannauksen saa pysähtymään myös jokaisessa kohtauksenvaihdoksi tunnistetussa kohdassa.

Automatically Cut Detected Scenes -valinta käskee ohjelman poistaa automaattisesti kohtaukset, jotka se on tunnistanut mainoskatkoiksi. Tätä valintaa ei kannata käyttää ainakaan ennen kuin on jo ehtinyt jonkin aikaa käyttää ohjelmaa ja todeta automaattisen tunnistuksen toimivaksi. Minimum Seconds Between Marks -kenttään asetetaan, kuinka monta sekuntia kahden kohtauksen välissä pitää vähintään olla, että ensimmäinen niistä säilytetään. Maximum Block Length Seconds määrittää sekunteina, kuinka pitkä mainoskatko voi korkeintaan olla. Mainoksia etsittäessä muutaman minuutin arvot ovat järkeviä. Sen sijaan käytettäessä Ad-Detectiveä kappalejaon luomiseen voi pidempi aikaväli olla toimiva ratkaisu.

Disable Display Update -valinnan ollessa aktiivinen VideoReDo Plus ei toista videota käsittelyn edetessä. CPU Priority While Scanning taas säätää ohjelman prioriteetin joko normaaliksi (normal) tai alhaiseksi (low). Mikäli konetta käyttää käsittelyn aikana muuhunkin, voi low olla hyvä valinta.

Skannauksen ajaminen

Kun olet saanut asetukset säädettyä mieleisiksi, voit päästää Ad-Detectiven töihin. Mikäli olet vielä asetusvalikossa, hyväksy tekemäsi muutokset OK-painikkeella. Tämän jälkeen käynnistä Ad-Detective joko yläreunan valikosta Ad-Detective>Start Ad-Detective Scan,painamalla ctrl-a tai painamalla keskimmäistä ohjelmaikkunan alareunan punaisista nuolinäppäimistä. Tunnistusoperaatio kestää yleensä noin 12 minuuttia ohjelmatuntia kohden, joten ehdit välissä keittää pikaiset kahvit.

Tunnistuksen aikana ohjelma merkkaa punaisella tunnistamansa mainoskatkot esikatselukuvan alla olevaan aikajanaan. Voit keskeyttää käsittelyn painamalla punaista nuolinäppäintä, välilyöntiä tai play/pause-nappia.

Kirjoittaja: Ilkka Ketola

Sisältö