AfterDawn logo

Käyttöliittymän asetukset


Kaikilla asetuksilla ei vaikuteta syötteiden lukuun tai itse muunnosoperaatioon, vaan osa asetuksista on varattu VideoReDo Plussan käyttöliittymän muokkaamiseen enemmän omien käyttötarpeiden ja -tapojen mukaiseksi. Niiden läpikäyminen ei missään nimessä ole pakollista, mutta voi etenkin pidemmällä välillä olla erittäin hyödyllistä. Näitä asetuksia voi palata säätämään esimerkiksi sitten, kun on jo jonkin aikaa käyttänyt ohjelmaa ja havainnut tarpeen muuttamiselle esimerkiksi työskentelyn nopeuttamiseksi. Mikään ei tietenkään estä säätämästä asetuksia mieleisekseen jo heti asennuksen jälkeen, jos tietää mitä ohjelmalta haluaa.

Yleiset asetukset -- General Parameters -välilehti

Tutustutaan ensimmäisenä General Parameters -välilehteen, josta säädetään ohjelman yleisiä toiminnallisuuksia. Ensimmäisenä sivulla on valinta Play Video When Opened, jonka ollessa valittuna VideoReDo Plus aloittaa automaattisesti avatun videotiedoston toistamisen. Editing Accuracy -kentällä säädetään haluttu editoinnin tarkkuus. Valittavana on Frame Accurate eli kehyksen tarkkuus ja GOP Accurate eli kuvajoukon tarkkuus. Kehyksen tarkkuudella editointi antaa vapauden valita leikkauskohdat tarkemmin. Vastapainoisesti GOP-tarkkuudella työskentely on periaatteessa nopeampaa, sillä se vaatii yleensä vähemmän uudelleen koodausta. Uudelleen koodauksen tarve on kuitenkin vähäistä myös kehyksen tarkkuudella työskenneltäessä, joten valinnan voi hyvin antaa olla sen kohdalla.

Editing Mode -valinnalla säädetään editointitila joko leikkaustilaksi (Cut Mode) tai kohtaustilaksi (Scene Mode). Kuten jo aiemmin käytiin läpi, leikkaustilassa ohjelma poistaa valitut pätkät, kun taas kohtaustilassa valitaan videosta säilytettävät osat.

Default File Save Format -asetuksella määritetään oletustiedostomuoto tallennusta varten. Mikäli aiot polttaa tuotoksista DVD:n, on elementary streams yleensä paras vaihtoehto. Voit toki myös tehdä suoraan VOB-tiedostoja ja antaa VideoReDo Plussan tehdä kappalejakotiedoston authorointiohjelmalle. Mikäli et ole varma, millaista ohjelmaa haluat tallentaa, on MPEG Program Steam varmin vaihtoehto.

Enable One-Click Selection -valinnan ollessa aktiivinen voi leikkauspisteet asettaa napauttamalla niitä kerran aikajanalta.

Navigointi -- Navigation-välilehti

Navigointiasetuksia säätäessä omat mieltymykset ovat kaikista oleellisimpia. Näitä asetuksia tulee helposti säädeltyä useaan otteeseen, kun etsii itseä eniten miellyttävää viritystä. Ruudun vasemmassa osassa säädetään kelausnappien toimintaa. Kentissä olevat ajat ovat sekunteja. Shift- ja Control Multiplier -kentillä säädetään, millä luvulla napin vakioarvot kerrotaan, kun shift- tai ctrl-näppäintä pidetään pohjassa. Mouse Wheel -kentällä säädetään, miten hiiren rullan pyöritykseen reagoidaan.

Ruudun oikealla puolen on asetukset nuolinäppäimien toimintojen säätämiseen. Säädöillä asetetaan, kuinka paljon videossa siirrytään painettaessa nuolta vasempaan tai oikeaan. Säädöillä voidaan myös huomioida näppäinyhdistelmät, joissa shift tai ctrl on painettuna joko erikseen tai yhtä aikaa.

Videoiden toisto -- Playback Devices -välilehti

Tässä osassa säädetään sitä, miten videoita toistetaan editoitaessa. Toisin kuin asetusvälilehden nimi siis vihjaa, ei näillä asetuksilla ole mitään tekemistä valmiin editoitavan tiedoston toiston kanssa. Näitä asetuksia ei yleensä tarvitse muuttaa, ellei videoiden toistossa ilmene editoinnin aikana ongelmia.

Deinterlace On -valinnan ollessa aktiivinen ohjelma poistaa lomituksen toistettavasta videosta. Lomituksen poisto saattaa olla tarpeen, mikäli lomituksen aiheuttamat poikkiraidat häiritsevät videon editointia (esimerkiksi kun kuvassa on paljon nopeaa liikettä).

Use Video card YUV acceleration -valinnan ollessa aktiivinen VideoReDo pyytää grafiikkakorttia prosessoimaan MPEG-signaalin YUV:stä RGB:ksi. Useimmat uudet grafiikkakortit tukevat YUV:n rautakiihdytystä. Valinta voi nopeuttaa VideoReDon työskentelyä ja vähentää prosessorin kuormitusta, ja etenkin hitaammilla koneilla ero voi olla merkittävä. Mikäli grafiikkakortti ei tue kiihdytystä, tulee siitä ilmoitus ruutuun.

Audio Device -asetuksia ei myöskään kannata säätää, ellei siihen ilmene tarvetta. Use Default WAVE ja Use DirectSound Drivers -kentilla valitaan äänentoistoon käytetty ajuri. Mikäli valittavan on useita laitteita, suositeltava valinta on DirectSound. Mikäli et kaipaa ääntä editoidessasi, valitse Edit Without Audio. Mikäli lähdetiedoston ääniraita on pakkaamaton LPCM ja ääni ei toistu oikein, valitse Swap LPCM Audio Bytes. Jotkut ohjelmat kääntävät audiodatan tavujärjestyksen, mitä tämä valinta pyrkii kompensoimaan.

Käynnistystoiminnot -- Start Up -välilehti

Käynnistysvalinnoilla säädetään ohjelman käynnistyksen yhteydessä tehtäviä asioita. Jos Check For Updated Version At Startup on valittuna, tarkistaa ohjelma käynnistyessään, onko päivityksiä saatavilla. Days Between Checks -kentän lukuarvo ilmoittaa, kuinka monta päivää tarkistusten välissä pitää vähintään olla. Ask For Permission Before Accessing The Internet -valinnan ollessa aktiivinen ohjelma kysyy lupaa ennen tarkistusta.

Alempana ruudussa on asetukset ikkunan värien säätämiseen. Alimpana on lokitiedoston tallennuspolku.

Suosikkipaikat -- Favorite Places -välilehti

Usein videotiedostot tulee tallennettua omalla koneella aina samaan paikkaan. Tämän vuoksi VideoReDo antaa asettaa suosikkipaikat, jotka ovat siis kansioita, joita ohjelmaa käyttäessä tarvitsee usein. Voit valita kenttiin eri hakemistoja. Tämän jälkeen valitut hakemistot näkyvät tiedostojen avaus-dialogin vasemmassa reunassa.

Äänimerkit -- Audio Alerts -välilehti

Tältä välilehdeltä säädetään, missä tilanteissa ohjelma ilmoittaa tapahtumista äänimerkeillä. Oletusarvoisesti VideoRedo Plus ilmoittaa äänimerkillä aina, kun on saanut yhden tiedoston käsittelyn valmiiksi. Voit muuttaa toimintaa niin, että äänimerkkiä ei soiteta koskaan, se soitetaan työjono-tilan käsittelyn valmistuttua tai sekä interaktiivisessa että työjonotilassa.

Kuvan peittäminen editoidessa (Enhanced Plus Features -välilehti)

Enhanced Plus Features -välilehdeltä löytyy toiminto, joka voi olla hyödyllinen esimerkiksi poistaessasi mainoksia ohjelmasta, jota et ole vielä katsonut. Tällöin ei tietenkään halua pilata itseltään jännitystä ja haluaa nähdä mahdollisimman vähän ohjelmasta. Tätä varten VideoReDo Plussassa on Plot Mask -tominto.

Plot Mask peittää mustalla laatikolla videon keskiosan. Peitettävän alueen koon voi säätää Plot Masking Area säädöllä. Pienin koko on small ja suurin extra large.

Kirjoittaja: Ilkka Ketola

Sisältö