AfterDawn logo

Ulostuloasetukset


Ulostuloasetuksilla määritetään se, mitä ohjelma varsinaisesti tuottaa. Tähän kuuluu se, millaiseen muotoon sisäänluettu materiaali halutaan muuttaa, eli haluttujen video- ja ääniraitamuotojen määrittäminen. Lisäksi ulostuloasetuksilla säädetään esimerkiksi DVD:n kappalejakoon liittyvät asiat ja DVR-MS-tiedostojen metatiedot. Suurimman osan ulostuloasetuksista voi (ja kannattaa) antaa olla niiden oletusarvoissa. Sen sijaan osa asetuksista, kuten juuri DVD:n kappalejaon tiedostomuoto, pitää säätää sen mukaan, mitä ohjelmaa MPEG-tiedostojen jatkoeditointiin käytetään.

Stream-parametrit

Lähdetiedostojen asetuksia säädettäessä tutustuimme jo Tools>Options... -valikon Stream Parameters -välilehteen. Samalta välilehdeltä löytyy myös ulostuloasetuksiin vaikuttavia säätöjä. Suurin osa näistä asetuksista kuuluu niihin, joihin ei kannata koskea, ellei tiedä hyvää syytä niitä muuttaa. Tällöinkin on hyvä vaikka kirjoittaa ylös alkuperäisten asetusten arvo, jotta voi tarvittaessa palauttaa alkuperäiset asetukset.

Koodauksen laatu (encoder quality)

Ainakin yhden tai kahden framen uudelleenkoodaus on tarpeen lähes poikkeuksetta, kun videota leikataan. Siksi täytyy määrittää, kuinka hyvälaatuisena tarvittava koodaus halutaan tehdä. Tätä säädetään Encoder Quality -asetuksella, joka muuttaa käytettyä bitratea. Tässä tapauksessa huippulaadun tavoittelu ja asetuksen muuttaminen High-arvoon ei välttämättä ole paras vaihtoehto, sillä jos GOP:n sisällä on pari framea koodattu muita korkeammalla bitratella, saattaa tämä joissain tapauksissa aiheuttaa ongelmia toistettaessa. Siksi kannattaakin käyttää auto-asetusta, joka säätää bitraten muun materiaalin tasolle.

VideoReDo Plus tarkistaa alkuperäisen materiaalin bitraten header-tiedoista. Joskus tiedoissa ilmoitetaan todellista korkeampi bitrate, jolloin VideoReDo Plus käyttää liian korkeaa bitratea. Mikäli uudelleen koodatut pätkät tuntuvat aiheuttavan ongelmia toistossa, voi koodausasetuksen säätäminen Medium- tai Low-tasolle auttaa.

Pakettiasetukset (Packet Options)

Ulostulopaketin pituudelle on MPEG-1:n kohdalla ainoastaan yksi vaihtoehto - VCD. MPEG-2-paketin pituus voi olla joko 2028 (DVD) tai 2304 (SVCD). Käytä aina DVD-asetusta, ellet ole tekemässä SVCD:tä VideoReDo Plussan tuottamasta materiaalista. SVCD-paketeista puuttuu tiedostotason virheentarkistus, joka on mukana kaikissa uudemmissa tiedostojärjestelmissä (kuten DVD:n paketeissa). Tämän vuoksi SVCD-paketti on myös isompi kuin DVD-paketti, sillä DVD varaa tilaa myös virheentarkistustiedoille. Mikäli tarkoituksesi on katsella tuotoksiasi DigiTV-soittimella, muista ruksittaa valinta Align Packet Data To Word Boundary.

Transport Stream Output -välilehti

Transport Stream Output -välilehdellä kontrolloidaan VideoReDo Plussan sisäänrakennettua transport stream -multiplekseriä. Nämäkin asetukset ovat sellaisia, joihin ei yleensä tarvitse, eikä missään nimessä kannatakaan kajota, ellei tiedä mitä on tekemässä. Voit hyvin pitkälle luottaa, että multiplekseri tekee työnsä vakioasetuksilla hyvin ja varmasti.

MCE (DVRMS) Output -välilehti

Tältä välilehdeltä säädetään, VideoReDo Plussan luoman DVR-MS-tiedoston metatietoja ja ulostulo-ominaisuuksia. DVR-MS on Windows Media Center Editionin käyttämä tiedostomuoto ja on sukua toiselle Microsoftin tietorakenteelle, ASF:lle. VideoReDo Plus osaa lukea ja kirjoittaa näitä tiedostoja ja tarvittaessa muuttaa metatiedoista otsikkoa, alaotsikkoa ja kuvausta. Jos jätät kentät tyhjiksi, täytetään kentät alkuperäisen tiedoston arvoilla. Clear Database Associations -valinta estää MCE:tä näkemästä uutta tiedosta kopiona vanhasta. Preserve Closed Captions valinta taas säilyttää liitetyt tekstitykset käsittelyssä mukana.

Kappalemerkit (Chapter Marks -välilehti)

VideoRedo Plus luo halutessasi poltto-ohjelmaa varten tiedoston, jossa on informaatio kappalejakoa varten. Jakoasetukset ovat kohtalaisen monipuolisesti säädettävissä mieleisekseen. Kappalejakoperusteet määritetään välilehden yläreunaan ryhmitellyillä valinnoilla.

Valittavana on kolme erilaista jakotapaa. At Cut Points valinta lisää kappalejakomerkinnän jokaisen leikkauksen loppuun. At Scene Points lisää jakomerkin jokaisen projektissa olevan kohtauksen (scenen) alkuun. Use Equal Spacing valinnalla taas kappalemerkit lisätään säännöllisin välein. Mikäli käytät viimeistä vaihtoehtoa, tulee vielä lisäksi syöttää kuinka tiheään kappalejaot halutaan. Valittavana on minuuttien, sekuntien ja osien tarkkuus. Uusi kappale alkaa aina kehysjoukon ensimmäisestä kehyksestä, eli I-kehyksestä.

Välilehden alareunassa on säädöt luotavan tiedoston asetuksille. Nämä on syytä tarkistaa ja säätää DVD:n luontiin käyttämäsi ohjelman vaatimusten mukaisiksi. Koska eri ohjelmien vaatimukset voivat poiketa paljonkin, on niiden säätö toteutettu muuttujien avulla. Vinkkiä siihen, millaiset asetukset tulee valita, pitäisi löytyä DVD:n luontiin käytetyn ohjelman ohjeista ja help-tiedostoista.

File Type -kentässä valitaan, luodaanko teksti- (Text File) vai XML-tiedosto (XML File). Output File -kenttään määritetään, miten luotu tiedosto nimetään. Line Format -kohtaan määritetään, miten jokainen luodun tiedoston riveistä muotoillaan. Tiedoston nimeämissä käytetään yleensä ainoastaan %F-muuttujaa (luodun videotiedoston nimi). Muut muuttujat ovat %T (aikakoodi), %N (kehyksen numero) ja %C (kappaleen numero), ja niitä käytetään rivien muotoiluun. Timecode -kentästä säädetään aikakoodin muotoilu, eli miten juokseva aika merkitään tiedostoon.

Kirjoittaja: Ilkka Ketola

Sisältö