AfterDawn logo

Mencoder ja Muxaus


Mencoder on tarkoitettu videotiedostojen pakkaamiseen ja työstämiseen. Tässä ohjeessa käsittelemme vain irtotiedostojen muxausta yhdeksi MPEG-tiedostoksi.

Asennus


Mencoder on osa MPlayer-pakettia ja paketin purkaminen haluttuun hakemistoon riittää ohjelman asennukseksi Windows ja Mac OS X -käyttöjärjestelmien kanssa. Linuxin kanssa ohjelma kannattaa asentaa oman Linux-jakelun käyttämän pakettienhallintaohjelman avulla.

Käyttö


Mencoderia käytetään komentoriviltä/terminaalista. Windows ja Mac OS X -käyttöjärjestelmien kanssa yhdistettävä audio- ja videotiedosto kannattaa kopioida yhdistämistä varten siihen hakemistoon, johon MPlayer purettiin, jolloin komentoriville ei tarvitse kirjoitella pitkiä hakemistopolkuja.

Tämän jälkeen aukaistaan komentorivi/terminaali (Windowsissa Start/Käynnistä -> Run/Suorita ja tekstikenttään kirjoitetaan cmd tai Vistassa cmd kirjoitetaan suoraan Start/Käynnistä-valikon Etsi/Search-kenttään)

Jossa Windowsin ja Mac OS X:n tapauksessa pitää siirtyä siihen hakemistoon, johon MPlayer purettiin cd-komennolla. esim. cd c:\ohjelmat\mplayer

Tämän jälkeen käsketään Mencoderin yhdistää halutun video- ja audioraidan yhteen. Tämän tapahtuu antamalla seuraava komento: mencoder -audiofile audio.mp2 video.m2v -of mpeg -oac copy -ovc copy -o yhdistetty.mpeg ,jossa audio.mp2 on audioraidan tiedostonimi, video.m2v on videoraidan tiedostonimi ja yhdistetty.mpeg on haluttu nimi yhdistetylle tiedostolle

esim.
mencoder -audiofile c:\sarjat\salatut_elamat.mp2 c:\sarjat\salatut_elamat.m2v -of mpeg -oac copy -ovc copy -o c:\sarjat\salatut_elamat.mpeg

Kirjoittaja: Kaarlo Räihä

Sisältö